večji manjši print

simpozij Sekcije farmacevtov javnih lekarn

Objavljeno 23.04.2017   |   Datum dogodka 11.10.2017

Prijavite se na dogodek:

ZDRAVLJENJE AVTOIMUNIH BOLEZNI
Domus Medica, Ljubljana, sreda 11. oktober 2017

I. SKLOP – Kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB)

9.10-9.35 doc. prim. dr. Ivan Ferkolj, dr. med., svetnik
Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis

9.40-10.05 Kristina Jakopovič, mag. farm. 
Zdravila za zdravljenje Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa

10.10-10.35 Eva Peklaj uni. dipl. ing. živ. teh.
Dietetika in Crohnova bolezen

10.40 - 11.05 Nataša Smrekar, dr. med., spec. gastroenterologije
Predpisali so mi biološko zdravilo. Kaj sedaj?

11.05 - 11.35 ODMOR

11.35 - 11.50 avtor bo javljen
Primer iz prakse I (Crohnova bolezen)

11.50 - 12.05 Luka Vilč, mag. farm.
Primer iz prakse II (Ulcerozni kolitis)

12.05-13.00 Saša Županek
Zadrega nikoli ne počiva ((zunanji videz, bonton in javno nastopanje)

13.00 - 14.10  KOSILO

II. SKLOP – Multipla skleroza

14.15-14.40  asist. mag. Alenka Horvat Ledinek, dr. med., spec. nevrologije
Novosti v zdravljenju multiple skleroze

14.45-15.05 dr. Gašper Marc, mag. farm.
Izzivi in perspektiva bioloških zdravil

15.10-15.25  Klavdija Stare, mag. farm., spec.
Klinični primer pri multipli sklerozi

15.30-15.50 Ana Banović, mag. farm., spec.
Predstavitev rezultatov raziskave: krepitev imunskega sistema – navade med odraslo slovensko populacijo

15.55 Zaključek simpozija

PRIJAVA na 15. simpozij Sekcije farmacevtov javnih lekarn

Prijavite se lahko direktno preko spletne strani, elektronske pošte: info@sfd.si ali faksa: 01 569 26 02. Stroške kotizacije boste poravnali na podlagi računa, ki ga bo izstavilo društvo po prejemu prijave.

Ob prijavi navedite:
1. poimenski seznam prijavljenih oseb
2. ime plačnika kotizacije
3. davčno številko plačnika kotizacije
4. točen naslov, kamor naslovimo račun

kotizacija (DDV vključen) EURO:
člani 160
nečlani 180

Kotizacija vključuje udeležbo na simpoziju, zbornik predavanj, potrdilo o udeležbi, okrepčila med odmori in kosilo.


 « nazaj
na vrh strani