Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Seznam prejemnikov priznanj

1975

Minařikovo odličje
1. Dušan Karba
2. Boris Andrijanič
3. Ferdo Hudina

1977

Minařikovo odličje
Pavle Bohinc

1978

Minařikovo odličje
Slavko Ščuka

1979

Minařikovo odličje
1. Fedor Pahor
2. Niko Jesenovec
3. Albin Podvršič

1980


Minařikovo odličje
Ivanu Hubad

1981


Minařikovo odličje
Dušan Gradišnik

1982


Minařikovo odličje
Marija Žemva

1983


Minařikovo odličje
1. Jelka Šmid Korbar
2. Sonja Bobič

1984

Častna članica SFD
Zorka Blagojevič

1985

Minařikovo odličje
Franc Kozjek

1986

Minařikovo odličje
Mirko Kmet

1987

Minařikovo odličje
Štefan Predin

1988

Minařikovo odličje
Aleš Krbavčič

1989


Minařikovo odličje
Fernanda Burdych

1990


Minařikovo odličje
/

Minařikovo priznanje
1. Breda Kosirnik
2. Nada Irgolič
3. Igor Kraut
4. Olga Zaletel
5. Milena Lešnjak
6. Milan Benkič
7. Jože Gorenc

1991

Minařikovo odličje
Miloš Kovačič

Minařikovo priznanje
1. Marjan Kulot
2. Cvetka Krk
3. Lovro Dermota

1992

Minařikovo odličje
Miroslav Činč

Minařikovo priznanje
1. Danica Ilc
2. Silva Zamljen
3. Ivana Morosini
4. Heda Ugarkovič
5. Anton Kramarič

1993


Minařikovo odličje
Peter Jerman

Minařikovo priznanje
1. Julijana Kristl
2. Alenka Kržišnik
3. Karlina Turk
4. Ana Jeraj Turk

1994

Minařikovo odličje
Elizabeta Rustja

Minařikovo priznanje
1. Stane Srčič
2. Marinka Drinovec
3. Dragica Nežič

1995

Minařikovo odličje
Breda Kosirnik

Minařikovo priznanje
1. Tatjana Kogovšek Vidmar
2. Metka Štefančič
3. Franc Vrečer
4. Meta Papež

1996


Minařikovo odličje
Milan Benkič

Minařikovo priznanje
1. Marina Pavlovčič
2. Meta Kolar
3. Jana Fortuna

Častni član
Metod Dragonja

1997


Minařikovo odličje
Erik Košin

Minařikovo priznanje
1. Mila Božič
2. Darja Frankič

Častni član
Herbert Rupprecht

1998


Minařikovo odličje
Aleš Mrhar

Minařikovo priznanje
1. Nada Ajdišek
2. Marjeta Lazar

1999


Minařikovo odličje
/

Minařikovo priznanje
1. Janez Kerč
2. Milan Pukšič
3. Marta Ambrožič

Častni član
Miran Šinigoj

2000


Minařikovo odličje
Stanislav Primožič

Minařikovo priznanje
1. Ivan Gornik
2. Marijana Jeranko
3. Marta Kramberger
4. Nežka Petek

Častni član
Albert I. Wertheimer

2001


Minařikovo odličje
Lovro Dermota

Minařikovo priznanje
1. Tajda Gala Miharija
2. Mirjana Gašperlin
3. Jasminka Plavič Gregorec
4. Ivan Remškar
5. Monika Sonc
6. Andreja Štajnmec

Častni član

Jože Colarič

2002


Minařikovo odličje
Janez Kromar

Minařikovo priznanje
1. Jelka Dolinar
2. Edith Jošar
3. Jasna Modrica Kobe
4. Tone Strnad
5. Nevena Šajber

2003

Minařikovo odličje
Nada Irgolič

Minařikovo priznanje
1. Matjaž Jeras
2. Ana Jermol
3. Barbara Razinger Mihovec
4. Judita Širca
5. Damjana Zupančič Božič
6. Zofija Vitkovič

2004


Minařikovo odličje
Julijana Kristl

Minařikovo priznanje
1. Damjan Jurjec
2. Jožefa Bulajič
3. Boštjan Debeljak
4. Tanja Gmeiner Stopar
5. Lidija Urlep
6. Marija Brenčič
7. Matilda Jerič
8. Milan Kos
9. Silva Smolej
10. Marta Poljanšek Zupan

2005

Minařikovo odličje
Ivan Malešič

Minařikovo priznanje
1. Zdenko Taušič
2. Lidija Pavlovič
3. Brigita Korpar
4. Anica Tušar
5. Martina Klanjšček
6. Nada Bernat
7. Dalja Obersnel

2006


Minařikovo odličje
/

Minařikovo priznanje
1. Meta Milovanovič
2. Slavko Rataj
3. Anka Bratož
4. Marinka Kregar
5. Linda Čičigoj
6. Silvo Koder
7. Breda Bernot

2007

Minařikovo odličje
Marija Lešnjak

Minařikovo priznanje
1. Marjan Balkovec
2. Vladka Čahuk Vaupotič
3. Ljubica Lovišček
4. Jasna Majdič
5. Nikola Mašič
6. Mihaela Tršinar
7. Liljana Zwittnig Čop

2008


Minařikovo odličje
Slavko Pečar

Minařikovo priznanje
1. Marija Zupan Bizjak
2. Marija Čehovin
3. Andreja Čufar
4. Nataša Faganeli
5. Dušan Hus
6. Duša Kramer
7. Jože Kukman
8. Matejka Kumperščak Duh
9. Saša Maurič
10. Davorin Poherc
11. Mojca Prah Klemenčič 

2009 


Minařikovo odličje
Borut Štrukelj

Minařikova priznanja:
1. Karmen Ambrožič Štefe
2. Saša Baumgartner
3. Milena Beravs
4. Smiljana Bürgermeister
5. Simona Cencelj
6. Tomislav Džankić
7. Mihael Florjanič
8. Borislav Jagodič
9. Silva Jenko
10. Marta Jericijo
11. Valnea Jurečič
12. Aleš Mlinarič
 
2010

Minařikovo odličje

Tatjana Kogovšek Vidmar

Minařikova priznanja:
1. Cvetka Bačar
2. Milena Bergoč Radoha
3. Branko Morenčič
4. Evridika Morosini Berus
5. Nina Pisk
6. Milan Popovski
7. Irena Pušnik
8. Marina Urbanc Mokotar

2011


Minarikovo odličje
Darja Frankič

Minarikova priznanja

1. Sabina Grm
2. Darja Potočnik Benčič
3. Franci Tratar

2012


Minarikovo odličje

Metka Štefančič,

Minarikova priznanja

1. Polonca Fiala
2 Maruša Hribar
3. Simona Mitrovič
4. Alenka Rutar Pariš
5. Matjaž Tuš

2013


Minarikovo odličje
/

Minarikova priznanja

1. Miroslava Abazović
2. Mirjana Dunjić Lapuh
3. Sonja Kragelj Rupret
4. Alenka Premuš Marušič
5. Slavica Šešek

2014

Minarikovo odličje

Stane Srčič

Minarikova priznanja
1.  Samo Kreft
2. Maja Petre
3. Jernej Zadnik

2015

Minarikovo odličje

Gašper Marc

Minarikovo priznanje

1. Lilijana Grosek
2. Lea Knez
3. Mitja Kos

2016

Minarikovo odličje

Danijel Kikelj

Minarikovo priznanje
1. Dionizij Petrič
2. Nataša Čater
3. Mateja Velnar

2017


Minařikovo odličje

Vojmir Urlep

Minařikovo priznanje
1. Mateja Cvirna Novak
2. Vladka Češek Bizjak
3. Polonca Drofenik
4. Romana Rakovec
5. Tomaž Vovk

2018

Minařikovo odličje

Ivan Zajc

Minařikovo priznanje

1. Magda Zimic Bačovnik
2. Ana Banović
3. Rok Dreu
4. Vesna Farič Tuš
5. Tina Morgan