Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Tajništvo

Generalna sekretarka
dr. Andrijana Tivadar, mag. farm.
e-pošta: andrijana.tivadar@sfd.si
tel.: 01 569 26 01

Računovodstvo
Natalija Gerbič, dipl. oec.
e-pošta: info@sfd.si
tel.: 01 569 26 03
faks: 01 569 26 02