Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Organi

Vodstvo

Predsednik
mag. Matjaž Tuš, mag. farm.
Lekarniška zbornica Slovenije
tel.: 01 280 65 50
e-pošta: matjaz.tus@icloud.com

Podpredsednik
prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
e-pošta: marko.anderluh@ffa.uni-lj.si

Generalna sekretarka SFD
Jelka Dolinar, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
Dunajska 184 A, 1000 Ljubljana
tel.: 01 569 26 01
e-pošta: jelka.dolinar@sfd.si


Izvršni odbor

mag. Matjaž Tuš, mag. farm.
, predsednik društva
dr. Zrinka Abramović, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtskih tehnologov
Petra Mateković, mag. farm., predsednica Dolenjske podružnice
Maša Pavlič, predsednica Študentske sekcije
Urška Pavlovčič mag. farm., predsednica Regulatorne sekcije
Marija Vrtačnik, mag. farm.,  predsednik Sekcije seniorjev
Irena Groboljšek Kavčič, mag. farm., predsednica Posavske podružnice
Nina Šterbenc, mag. farm., predsednik Pomurske podružnice
Anja Petrič, mag. farm., predsednica Zasavske podružnice
asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec., predsednica Sekcije kliničnih farmacevtov
mag. Franci Tratar, mag. farm., spec., predsednik Sekcije bolnišničnih farmacevtov
Vladka Češek Bozjak, mag. farm., predsednica Ljubljanske podružnice
Alja Dolinar, mag. farm., predsednica Gorenjske podružnice
prof. dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., predsednica Sekcije farmacevtskih znanosti
prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., predsednik Sekcije za farmacevtsko kemijo
mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., predsednica Sekcije farmacevtov javnih lekarn
Alenka Andjelič Dolžan, mag. farm., predssednica Homeopatske sekcije
Karmen Grom, predsednica Sekcije farmacevtskih tehnikov
Helena Pavšar, mag. farm., spec., predsednica Mariborske podružnice
Nataša Čater, mag. farm.,  predsednica Celjske podružnice
Samo Mahovič, mag. farm., predsednik Primorske podružnice
dr. Darja Frankič, mag. farm., predsednica Sekcije za zgodovino farmacije

Nadzorni odbor
prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm.
Marina Urbanc,  mag. farm., spec.
dr. Gašper Marc, mag. farm.

Disciplinsko sodišče
mag. Karlina Turk, mag. farm.
Vesna Bizjak, mag. farm., spec.
prof. dr. Slavko Pečar, mag. farm.

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj
Simona Cencelj, mag. farm.
Tajda Gala Miharija, mag. farm., spec.
Sabina Grm, mag. farm.
mag. Tatjana Kogovšek Vidmar, mag. farm., spec.
Marinka Kregar, mag. farm.
prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm.
Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

Glavni in odgovorni uredniki periodičnih publikacij

Glavna urednica Farmacevtskega vestnika
doc. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Slovensko farmacevtsko društvo
 
Odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika
prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo
tel.: 01 476 95 00
e-pošta: borut.strukelj@ffa.uni-lj.si

Izdajateljski svet
Cvetka Bačar Bole, mag. farm., spec.
Smilja Milošev Tuševljak, mag. farm.
dr. Janez Ilaš, mag. farm.
prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm.
mag. Nina Pisk, mag. farm., spec.
mag. Maja Petre, mag. farm., spec.
mag. Mateja Cvirn Novak, mag. farm., spec.