večji manjši print

Vpis v SFD

Člani Slovenskega farmacevtskega društva lahko postanejo:
  • vsi farmacevtski delavci in drugi strokovni sodelavci, ki delujejo v farmaciji ali podobnih okoljih,
  • študentje farmacevtske fakultete ali
  • dijaki 4. letnika srednje farmacevtske šole.
Posameznik se lahko prijavi z izpolnjenim vpisnim listom in s podpisom izjave, da bo spoštoval Pravila Društva in sistemsko zakonodajo. Član društva postane, ko vplača vpisnino.

Članarina za leto 2018 (enaka za leto 2019)
farmacevti (zaposleni) 35 €
farmacevtski tehniki 25 €
seniorji 20 €
študenti 15 €

Članstvo preneha z izstopom, črtanjem, izključitvijo ali smrtjo.
Sekretariat društva vodi evidenco poravnanih vplačil za članarino in črta iz društva člana, ki je v zaostanku s plačilom letne članarine in je ni poravnal niti po dveh pisnih opominih.

Vpisni list

Ime:
 
Priimek:
 
E-pošta:
 
Datum rojstva:
 
Kraj rojstva:
 
Naslov:
 
Poštna številka:
 
Kraj:
 
 
 
 
IZOBRAZBA
 
 
Akademska stopnja in strokovnost:
 
Leto in kraj mature:
 
Leto in kraj diplome:
 
 
 
 
ZAPOSLITEV
 
 
Ustanova:
 
Naslov:
 
Poštna številka:
 
Kraj:
 
Zaposlen od (datum prve zaposlitve):
 
Upokojen od:
 
 
 
 
VPIS V PODRUŽNICO
 
 
Podružnica:
 
I. Sekcija:
 
II. Sekcija:
 
 
 
 
Farmacevtski vestnik
 
 
 
 
Opombe:
 
na vrh strani