Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

1970-1979; št. 21-30

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1970
Farmacevtski vestnik 1971
Farmacevtski vestnik 1972
Farmacevtski vestnik 1973
Farmacevtski vestnik 1974
Farmacevtski vestnik 1975
Farmacevtski vestnik 1976
Farmacevtski vestnik 1977
Farmacevtski vestnik 1978
Farmacevtski vestnik 1979


Farmacevtski vestnik, 1970, številka 1-4
Farm Vestn 1970; 21: 1- 116

M. Dorer, M. Zelenik, M. Lubej
Proste amino kisline in alkaloidna slika kristavca (Datura Stramonium)
T. Sernec-Avšič
Kvantitativno vrednotenje ekstraktov domačih vzorcev Cannabis Sativae L. na plinskem
kromatografu
P. Bohinc, S. Kos-Wlodyga
Prispevki h galenski uporabi slovenskih bentonitov
S. Vatovec, S. Vodopivec
Geneza smrti pri eksperimentalni toksično eksogeni epilepsiji
J. Hočevar
Kemično vrednotenje glikozidov digitalis lanatae
N. Irgolič
Priprava krvnih stabilizatorjev in njihova uporaba v transfuziji
N. Jesenovec, M. Porekar, F. Rep
Avtomatizacija v kliničnih in biokemičnih laboratorijih
N. Jesenovec, M. Porekar, F. Rep
Uporaba Erymata in Celloscopa za štetje eritrocitov in levkocitov
Mirko Karlin
Iz zgodovine zdravljenja z zdravilnimi rastlinami

Farmacevtski vestnik, 1970, številka 5 -8
Farm Vestn 1970; 21: 137 - 230

A. Štalc
Učinek zdravilnih substanc na nivoju celice – odnos med strukturo in biološkimi učinki I
M. Činč, A. Erlich, S. Bunta
Vpliv mazilne podlage na delovanje mazil z 10% sol. Calcii sulfidi
J. Korbar-Šmid
Tenkoplastna kromatografija ekstrakta semena Erysimum Carniolicum Doll.
N. Jesenovec, B. Ramšak, F. Rep
K vprašanju o izbiri metode za določanje glukoze v biološkem materialu
F. Minarik
Demoni, zdravje in bolezen v slovanski mitologiji in ljudski tradiciji
J. Bernik
O industrijski proizvodnji antibiotikov tetraciklinske skupine
D.Karba
Razvoj farmacevtskega odseka v Ljubljani
F.Kozjek
Farmacevt v zdravstvenem teamu
A.Hranilović
Zdravstveno varstvo v vseljudski obrambi s posebnim ozirom na farmacevtsko
A.Krbavčič
Zdravilo v naši družbi- odmevi v tisku

Farmacevtski vestnik, 1970, številka 9 - 12
Farm Vestn 1970; 21: 251 - 351

F. Kozjek
Stabilnost zdravil
T. Sernec-Avšič
Mikrometoda za določevanje kofeina v kavnih dekoktih na tanki plasti silikagela H
N. Jesenovec, M. Holcman, M. Porekar, B. Ramšak
Nove variante O-Toulidinske metode za določanje glukoze v biološkem materialu
P. Szentmiklosi
Azepini v farmaciji in medicini
F. Kozjek
Vloga, pomen in perspektive farmacevtske službe v zdravstvu
D. Karba
Persspektive farmacevtske službe v zdravstvu
L. Glesinger
Zdravniški stiki Čehov in Slovakov z južnimi Slovani od najstarejših dob do konca 18. stoletja
P.G. Kritikos, S.V. Papadaki
Mak in opij, njiju zgodovina in razširjenost na vzhodnem Sredozemlju v starem veku
A. Hranilović, B. Kapetanović
Pouk in izpopolnjevanje farmacevtov za potrebe splošne ljudske obrambe

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 1 - 4
Farm Vestn 1971; 22: 1 - 94

A. Štalc
Učinek zdravilnih substanc na nivoju celice – II. Motnje v sintezi celičnih sestavin
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid
Prispevki h kemizmu navadnega bljušča – Tamus Communis L.
M. Činč, J. Berden
Mikrobiološka kontaminiranost galenskih preparatov
P. Bohinc
Kemotaksonomično sorodstvo klasičnih drog 31
V. Brecelj, D. Karba, F. Kozjek, V. Dremelj-Rajer
Bakteriološke lastnosti demineralizirane vode (II)
M. Karlin
O pomenu in namenu preučevanja zdravstvene zgodovine kot posebne veje znanstvene medicine

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 5 - 8
Farm Vestn 1971; 22: 109 - 185

H. Vencelj-Hren
Delovanje zdravilnih snovi v nivoju celice III. Antivirusne snovi
N. Jesenovec, F. Rep
Načini korekcije pH, pCO2 in pO2 krvi
N. Jesenovec, T. Mom, F.Rep
Dodatna možnost za uporabo plinskega računala po J.W. Severinghausu
S. Bunta, Dj. Čavić
Ali je medikamentozna terapija pri zgodnjih oblikah varikoznega simptomskega kompleksa
Indicirana?
L. Dermota
Problematika racionalne terapije in nekateri problemi v terapiji na območju
mariborske regije
F. Minarik
Franc Baumbach v Celju in Mariboru lekarnar in analitik mineralnih vod

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 9
Farm Vestn 1971; 22: 202 - 323
Številka je posvečena prvim biokemijskim dnevom, Maribor, 23. - 24. oktober 2070

I. Lenart
Patomorfologija želodca
I. Matko
Normalna in patološka fiziologija želodca sekrecijske funkcije
H. Zaveršnik
Diagnostika želodčnih obolenj
V. Žakelj
Patologija operiranega želodca
N. Jesenovec
Sodobni pregledi na tehniko pridobivanja in analizo želodčnega soka
M. Drobnič, N. Jesenovec
Naše izkušnje s postopnim črpanjem želodčnega soka ob uporabi betazola
V. Vuković, A. Svirečević in B. Marcikić
Patohistološki nalaz želudčane sluzokože i bazalna sekrecija 281
E. Mohorovičić in E. Cerkovnikov
Kemijsko ispitivanje tkiva tumora želuca i debelog crijeva na sadržaj slobodnih aminokiselina
Nevenka Šoljan
Pojačani histaminski test, savremena metoda za analizu aciditeta želućanog soka 297
S. Petö
Ocjena vrijednosti maksimalne stimulacije želučane sekrecije po Kayu Peptavlonom »ICI«
T. Ravnikar, S. Dobernik
Določevanje aciditete želodčnega soka glede na določanje uropepsina 303
N. Jesenovec, M. Drobnič
Naše izkušnje z gastrotestom
K. Miksić
Indikacije za vagotomijo pri nekompliciranem peptičnem ulkusu in preiskave, ki so
v zvezi s tem postopkom
F. Rep, N. Jesenovec
Problematika analize želodčnega soka
N. Jesenovec
Normalne vrednosti najvažnejših kliničnih parametrijev želodčnega soka

Farmacevtski vestnik, 1971, številka 10-12
Farm Vestn 1971; 22: 325 - 385

F. Kozjek
Posledica sočasne uporabe penicilina in drugih zdravil
K. Kovačić
Materija medika za PH. Jug. III. – Razvrščena po farmakoterapevtskih skupinah
Z. Gašparec
Farmacevt v kemičnih laboratorijih zdravstvene službe na področju kemične toksikologije
M. Karlin
Nekaj iz kulturne zgodovine tuberkoloze

Farmacevtski vestnik, 1972, številka 1
Farm Vestn 1972; 23: 1 - 97

M.Dorer, M. Lubej in M. Zelenik
Vpliv zunanjih činiteljev na tvorbo alkaloidov in prostik amino kislin v volčji češnji (Atropa belladonna) 1
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Emulgatorji v zrnju graminej
M. Činč, A. Erlich, J. Berden
Kapljice za oči- malomarna priprava
K. Kovačić
Imenik mednarodnih nazivov zdravil
F. Minarik
Zdravstvo v Žički dolini v najstarejši dobi

Farmacevtski vestnik, 1972, številka 2
Farm Vestn 1972; 23: 113 - 188

M. Činč
Antiflamatorna sredstva
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, B. Jagodič
Prispevek h kemizmu ilex caroliniana
Niko Jesenovec in Vlado Šauperl
Primerjava dveh metod za določanje glukoze biološkega materiala
Fredo Rep in Niko Jesenovec
Kdaj uporabljati arterijsko, kapilarno ali venozno kri
M. Karlin
Iz zgodovine sedimentacijske reakcije eritrocitov

Farmacevtski vestnik, 1972, številka 3
Farm Vestn 1972; 23: 209 - 283

H. Vencelj-Hren
Herpetične bolezni pri človeku
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, B. Zimic, B. Kofler
Prispevek h kemizmu kamelije-camellia japonica l
Stjepan Bunta in Marija Golob
Perioralni dermatitis in kozmetični preparati
Vlada Sever
Kontrola pirogenosti
Janez Zajc
Gripa in cepljenje
Lovro Dermota
Pripombe k osnutku receptnega obrazca za mehanografsko obdelavo
Lovro Dermota
Prispevek k osnutku receptnega obrazca za mehanografsko obdelavo
Mirko Karlin
Kako so še do nedavnega izganjali hudiča iz duševnih bolnikov

Farmacevtski vestnik, 1973, številka 1
Farm Vestn 1973; 24: 1 - 75

M.Činč
Analitika antiinflamatornih sredstev

M. Dorer, F. Megušar, M. Lubej
Vpliv molibdena na izrabo dušika pri kristavcu (datura stramonium l.)
Niko Jesenovec in Fredo Rep
Določanje nasičenosti krvi s kisikom (SAO2) z oksimetrom in PO2 elektrodo
Stjepan Bunta
Izbira antibiotika za zdravljenje gonoreje
A.Kraker-Starman, A. Perdih
Izpopolnimo predpise o zdravstvenem nadzorstvu nad predmeti splošne rabe

Farmacevtski vestnik, 1973, številka 2
Farm Vestn 1973; 24: 97 - 196

M. Benkič
Maligne neoplazme in kemoterapija
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, A. Sedej
Saponini v Ulvacejah 125
P. Bohinc, J. Korbar-Šmid, A. Sedej
Novi podatki o možnostih za uporabo domačih karboksimetilceluloz
Nika Tručl
Tenkoplastna kromatografija emulgatorjev na osnovi estrov ortofosforjeve kisline
A.Štalc
Fiziološki aspekti v kozmetiki
D. Karba
Novosti v kemičnem delu materije medike Ph. Jug. III
A.Katalinič, M.Kmet in K. Vlahović
Dosedanje delovanje in aktualne naloge farmacevtov v pripravah za delo v splošnem ljudskem odporu

Farmacevtski vestnik, 1973, številka 3
Farm Vestn 1973; 24: 217 - 312

M.Hrastnik
Timoleptiki
N. Jesenovec in M. Urbas
Primerjava rezultatov za celokupne maščobe krvinh serumov, analiziranih z gravimetrično in kolorimetrično metodo
B. Tucak i Dj. Nevidal
Odabiranje najpogodnije metode za odredjivanje ubrazanog starenja kod kozmetičkih emulzija
LJ. Stojaković-Karuza, M. Jovanović in N. Bognar
Prilog odredjivanju konzistencije zubnih pasta
D. Karba
Biofarmacija in kemija zdravil kot poklicni dejavnosti farmacevta
Dušan Reja
Profilaksa kajenja in zdravstvena vzgoja v boju proti kajenju

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 1
Farm Vestn 1974; 25: 1 - 63

A. Štalc
Teoretični temelji za biološko določevanje po Ph.Jug.III
Š. Logar, N. Mešiček, M. Perpar, E. Seles
Über alkaloide in Sedum Maximum
F. Rep, N. Jesenovec
Sestavljanje nomogramov za korekcijo pO2 in pCO2 krvi
S. Hohnjec-Mihaljinac, F. Benzinger
Problemi izvodjenja testova iritacije i senzibilizacije na koži i sluzokoži kod primjene kozmetike
Višnja Arhanić
Kliničko istraživanje kozmetičkih preparata 40
M. Karlin
Astrologija in medicina

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 2
Farm Vestn 1974; 25: 81 - 131

S. Kralj-Lenardič
Svečke – oblikovanje in biofarmacevtska proučevanja
J. Košir-Bizilj, B. Meden
Vpliv pH vrednosti raztopine naavtooksidacijo hidrogeniranih ergotoksinov
J. Korbar-Šmid, P. Bohinc
Emulzije z lucelom 7PP za eksterno uporabo
M. Žemva
NBT test v mikro izvedbi
Z. Madunić i M. Jovanović
Perspektiva proizvodnje i potrošnje kozmetičkih proizvoda u Jugoslaviji 118

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 3
Farm Vestn 1974; 25: 149 - 228

M. Lešnjak
Adrenolitiki
M. Dorer, R. Malneršič
Tvorba alkaloidov in študij aminokislinskega metabolizma kristavcev (Datura Stramonium)
ki jim je seme bilo obdelano z izbranimi aktivnimi snovmi
K. Križnar, M. Bizjak
Elektroforeza liporoteinov na celuloznih acetatnih trakovih
Krešo Kovačić
Klasifikacija materije medike Ph.Jug III.

Farmacevtski vestnik, 1974, številka 4
Farm Vestn 1974; 25: 245 - 336
Ta številka je posvečena VI. simpoziju Zvezne sekcije bolniške farmacevtske službe, Ljubljana, 17.-20. april 1974

A. Štalc
Raztopine za vzdrževanje volumna in sestave telesnih tekočin
J. Vidmar, M. Činč
Inkompatibilnosti pri sočasni uporabi parenteralno apliciranih zdravil
J. Korbar-Šmid
Izotoničnost-izoosmotičnost
F. Kozjek
Stabilnost infuzijskih raztopin z lokalnimi anestetiki
Jaroslav Ječmen
Sterilnost i problematika sterilizacije
Aleksandar Ružić i Lilijana Đorđević
Klinička primena i tehnologija izrade infundibilnih rastvora fosfatnog pufer sistema
Mira Ivandić, Kristina Draženović
Collinsova otopina u transplantaciji bubrega
Vladislava Grozdanić
Posude i zatvarači od stakla, gume i plastike za proizvodnju infuzionih rastvora
Melita Svoboda
Ispitivanje stakla za infuzijske otopine
V. Vukčević-Kovačević
Analitička kontrola infuzijskih otopina u vezi propisa u savremenim farmakopejama
A. Erlich, M. Činč
Uporaba titracij v nevodnem mediju v analitiki infuzijskih raztopin
Anton Dűrrigl, Josip Franjul
Primjena metode atomske apsorpcije u analitici otopine za hemodijalizu
Jevrosima Radosavljević
Kritički osvrt na metode odredjivanja glukoze

Farmacevtski vestnik, 1975, številka 1
Farm Vestn 1975; 26: 1 -74

Carlo Runti
Lo stato attuale della chemioterapia antivirale
G. Šormaz, S. Rainer, Z. Stropnik
Ugotavljanje bakteriurije po postopku uricult v primerjavi s sanfordovo metodo
M. Zelenik
Določitev krivulj oksigenacije človeškega hemoglobina z 2,3-difosfogliceratom (DPG)
in brez njega
N. Jesenovec, F. Rep
Neuporabnost postopka za določanje serumskih albuminov z bromkrezolzelenim
H. Hren-Vencelj
Kdaj zdravilo interferon
M. Porekar
Nekaj misli ob 20. obletnici oddelka za laboratorijsko službo Splošne bolnišnice v Mariboru

Farmacevtski vestnik, 1975, številka 2
Farm Vestn 1975; 26: 85 - 150

S. Bunta, M. Mosner
»Antivaricosa« - zdravilni pripomočki ali slepilo
A. Štalc, A.O. Župančič
Učinek d-Tubokurarina na acetilholinesterazo, odtopljeno iz membran električnega organa
Skata Torpedo Marmorata
T. Kavčič, S. Rainer
Zgodnja diagnoza nosečnosti – primerjava dveh testov
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje beljakovin v krvnem serumu z biuretno metodo
D. Reja
Kozam ni vrnitve
Ivan Hubad
ISB mednarodna standardna številka knjiga 125


Farmacevtski vestnik, 1975, številka 3
Farm Vestn 1975; 26: 165 - 228

M. Zalar-Drinovec
Zdravila lahko škodujejo potomstvu
J.J. Petrnel, R. Linke, F. Kozjek
Prispevek k vlogi flavonoidov v rastlinah Vincetoxicum officinale Moench in
Asclepias Syriaca L.
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje beljakovin v krvnem serumu z biuretno metodo
M. Porekar, N. Jesenovec, M. Urbas
Določanje koncentracije kreatinina z različnimi postopki
A. Štalc
Zavarovanje pred UV B žarki s kozmetičnimi preparati
M. Karlin
Aristoteles kot naravoslovec in njegov vpliv na medicino

Farmacevtski vestnik, 1975, številka 4
Farm Vestn 1975; 26: 237 - 313
Ta številka Farmacevtskega vestnika je posvečena tridesetletnici zmage nad fašizmom

A. Štalc
Narava in funkcija receptorjev
M. Dorer
Identifikacija prostih amino kislin v rastlinskem materialu z metodo dvodimenzionalne
tenkoplastne kromatografije: v 1. dimenziji dvakratna elektroforeza, v 2. dimenziji
tenkoplastna kromatografija
F. Kozjek, J. Milovac, B. Rupreht
Sproščanje hidrogeniranih alkaloidov ergotoksinske skupine iz tablet v pogojih
»in vitro«
N. Jesenovec, F. Rep
Določanje beljakovin v krvnem serumu z biuretno metodo
S. Bunta, M. Činč, V. Primožič
Hidrogeli – sodobne podlage v dermatoterapiji
H. Hren-Vencelj
Novosti o klinični uporabi interferona
D. Karba
Formiranje visokošolske temeljne organizacije združenega dela »oddelek za farmacijo«
R.Fabian
Dvajset let Novomeške »Krke«
V. Brecelj, D. Karba
Ob dvajsetletnici zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil
M. Karlin
Aristoteles kot naravoslovec in njegov vpliv na medicino

Farmacevtski vestnik, 1976, številka 1
Farm Vestn 1976; 27: 1 - 57

Rozina Ritlop-Božič
Razgradni produkti tetraciklinov
I. Vrhovec, B. Bračko
Vpliv reakcijskih pogojev Zimmermannove reakcije na absorpcijske spektre
17-keto steroidov
A. Jeraj-Turk, M. Slamnik
Kontrola kontaminacije in ukrepi za dobro proizvodno prakso v farmacevtski industriji
M. Karlin
Aristoteles kot naravoslovec in njegov vpliv na medicino
Milan Dolenc
Buque nekateri selish, dreues inu korin

Farmacevtski vestnik, 1976, številka 2
Farm Vestn 1976; 27: 69 -140

S. Pečar
Vpliv bioloških in fizikalnokemičnih faktorjev na absorpcijo zdravil iz prebavnega sistema
F. Kozjek, P. Jerman, M. Povše
Vpliv fizikalno-kemičnih lastnosti tetraciklinov na njihovo absorpcijo »In Vitro«
Ilinka Senčar-Čupović
Studijsko putovanje kralja Friedricha Augusta saksonskog kroz Istru i okolicu Trsta
E. Pertl
Zdravstvena zadruga Ponikve-Dobrepolje 99
Ta številka Farmacevtskega vestnika je posvečena tridesetletnici tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov Lek v Ljubljani.

Farmacevtski vestnik, 1976, številka 3
Farm Vestn 1976; 27: 141 - 195

M. Zalar-Drinovec
Sekundarne periodične publikacije viri podatkov o literaturi
P. Bohinc, M. Colnarič, S. Hidajat, J. Primožič
O ksantinskih alkaloidih navadne trdoleske – Euonymus Europaea L.
Jožica Marin in Helena Hren-Vencelj
Vpliv imunopotenciatorjev na razvoj imunskega odgovora
M. Činč, A. Lavrič
Vpliv ergozina in njegovih derivatov na edeme podganje tačke, izzvane s
Serotoninom in karageninom
M. Križman
Študenti farmacije – nagrajenci Prešernovega in Krkinega sklada
K. Kovačić
Dvoznamenkasti šifranti ljekova
I. Kraut
Kratek oris povojnega razvoja lekarniške službe na slovenski obali
Dušan Karba
Sklad za štipendiranje zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil v
Obdobju 1972-1975
Zanimivosti iz stroke:
Posvetovanje strokovnjakov za zdravilno rastlinje Slovenije v Kranjski gori
od 28. do 30. maja 1976


Farmacevtski vestnik, 1976, številka 4
Farm Vestn 1976; 27: 197 - 277

B. Podobnik
Novejši statistični testi pri vrednotenju rezultatov v klinični kemiji
Helena Hren-Vencelj in Primož Schauer
Nekateri novi pogledi na mehanizem delovanja interferona
A. Skubic-Činč
Hipertonija in njeno zdravljenje
J. Balabanić
Neka mineraloška i farmaceutska pitanja u knjizi goričkog profesorja Augustina Michelazzija
o »fosilima«
H. Hren-Vencelj
3. kongres mikrobiologov Jugoslavije
S. Bobič
Bolnišnični farmacevt – konziliarni sodelavec matične zdravstvene ustanove
Zanimivosti iz stroke:
Besede v počastitev prof. mr. ph. F. Minařika


Farmacevtski vestnik, 1977, številka 1
Farm Vestn 1977; 28: 1 - 56

A. Mrhar, F. Kozjek, R. Karba, F. Bremšak
Uporaba analogno hibridnega računalnika v biofarmacevtskih študijah zdravil
J. Korbar-Šmid in St. Srčič
Primerjava reoloških lastnosti vazelina, Ung. Alcoholum lanae DAB 7 in
Excip. Emulsificans Ph. Jug. III
M. Činč, T. Podboj, K. Lomovšek, F. Kozjek
Denzitometrično določanje rutina in kvercetina v zmeseh
Z. Stropnik in A. Prevorčnik
Microstix – hitra metoda za odkrivanje bakteriurije

Farmacevtski vestnik, 1977, številka 2
Farm Vestn 1977; 28: 73 - 152

P. Lebreton
Techniques d'etude et resultats concernant les polyphenols de plantes medicinales
Françaises
P. Bohinc, j. Korbar-Šmid, A. Marinšek
O ksantinskih alkaloidih v listih Ilex ambigua
H. Tartalja
Neki podaci o djelovanju P. A. Matiolia (u Sloveniji i Hrvatskoj)
Zlatko Binenfeld
Savremeni pristup sintezi ljekova
Priloga: Izbor del, prečitanih v kozmetološki sekciji na VII. kongresu farmacevtov Jugoslavije od 6. do 9. oktobra na Ohridu (prvi del)

Farmacevtski vestnik, 1977, številka 3
Farm Vestn 1977; 28: 153 - 219

M. Brumen
Arteroskleroza, lipidi in lipolitiki
J. Korbar-Šmid, A. Umek, M. Vrtačnik
O ločbi najvažnejših fitosterolov s ploščno kromatografsko metodo
M. Uvodič, F. Uvodič, O. Penca
Stabilnost meklofenoksata (Selektivna metoda določevanja)
E. Košin
Dodajanje zdravilnih učinkovin v infuzije
M. Makarovič
Ljudsko zdravljenje na Slovenskem

Farmacevtski vestnik, 1977, številka 4
Farm Vestn 1977; 28: 233 - 350

Š. Mraz, A. Mrhar, R. Karba, F. Kozjek
Kemizem in farmakokinetične lastnosti širokospektralnih penicilinov
P. Grosman i V. Sever
Na-nukleinat i temperaturna tolerancija kunića
I. Malešič
Vpliv zdravil na določevanje kisline v bioloških tekočinah
N. Jesenovec, A. Kržišnik
Uporaba hematološkega avtomata Coulter Counter Modell S
Priloga: Izbor del, prečitanih v kozmetološki sekciji na VII. kongresu farmacevtov Jugoslavije od 6. do 9. oktobra 1976 na Ohridu (drugi del)

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 1
Farm Vestn 1978; 29: 1 - 64

L. Zathurecky
Problemi ureditve biofarmacevtskega in farmakokinetičnega izrazoslovja
S. Pečar in A. Štalc
Nekatere lastnosti spinsko označenih estrov fluorfosfonske kisline glede na proučevanje
aktivne površine encima acetilholinestraze
P. Bohinc
Bilje v kozmetici
N. Jesenovec
Nove poti preučevanja in kontrole mehanizma hemostaze

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 2
Farm Vestn 1978; 29: 77 - 138

A.Mrhar, R.Karba, F.Kozjek
Možnosti za vpeljavo optimizacijskih postopkov pri načrtovanju oralnih zdravil
M.Dorer, R.Malnarič
Proste aminokisline v črnem grozdju in listju vinske trte (vitis vinifera l.)
J. Korbar-Šmid
Uporabnost in lastnosti ekstrakta pšenice (triticum vulgare) kot emulgatorja
Dr. V. Radovanović, S.Arnerić, D.Janković, P.Mladenović i K. Stanković
Medikamentozni eksantemi tipa fiksnog eritema
M.Dolenc
Inula helenium antidot zoper kačji strup

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 3
Farm Vestn 1978; 29: 153 - 215

N.Jesenovec
Izražanje rezultatov v enotah mednarodnega merskega sistema (enotah IS)
Prehod na enote IS v hematologiji
M.Dorer, R.Malneršič
Proste amino kisline v redečih vinih primorsko-kraškega vinorodnega rajona
L.Karuza-Stojaković, B.Tucak
Metode kontrole sadržaja i strukture topivog kolagena
B.Vincetić, M.Jovanović, Z.Obradović
Upoređivanje abrazivne moči abraziva u zubnim pastama
M.L.Rogers
Razvoj regionalnega centra za informacije o zdravilih v londonskem hospitalu
J.Kromar
Ob 200-letnici prvega vzpona na Triglav

Farmacevtski vestnik, 1978, številka 4
Farm Vestn 1978; 29: 225 - 297

P.Cvelbar
Vezava učinkovin na plazemske beljakovine(Sulfanilamidi in antibiotiki)
P.Schauer, H.Hren-Vencelj in M.Likar
Aktivnost katepsina D v različnih sistemih celica-virus
J.Korbar-Šmid, D.Šumer-Toldi
Izkušnje pri oblikovanju in preizkušanju učinkovitosti zdravilnih oblik s propolisom

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 1
Farm Vestn 1979; 30: 1 - 74

T.Kirn-Malenšek, F.Kozjek
Metode določevanja velikosti delcev praškov
D.Jezernik, C.Horvat, A.Mrhar, F.Kozjek
Določevanje razdelilnega koeficienta maščoba-voda po craigovi metodi
P.Bohinc, S.Bevc
Prispevek h kemizmu radix ononidis
J.Korbar-Šmid
Značaj i upotreba emolienta u njezi i zaštiti kože
F.Sušnik
Kitajska »materia medica«
P.Bohinc
O kitajski materiji mediki
M.Dolenc
Zagovori v ljudski medicini na slovenskem

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 2
Farm Vestn 1979; 30: 85 - 158

I. Vrhovec, N. Jesenovec, P. Dolar
Radioimunski in encimskoimunski testi
M. Dorer, R. Malneršič
Proste aminokisline v belem grozdju in listju vinske trte Podravskega vinorodnega rajona
Prolinski indeks
M. Zelenik
Študij mehanizma alkalnega Bohrovega efekta hemoglobina z modifikacijo valentnih hibridov
V. Pavli, R. Dobrovoljc
Analiza deksametazonacetata v mazilu in svečkah s tekočinsko kromatografijo visoke
Ločljivosti (HPLC)
P. Borisov
Kirurgova piranska oporoka

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 3
Farm Vestn 1979; 30: 173 -223

A.Ferlan in D.Sket
Dopaminergična aktivnost @-ergozina in 2-Br-@-ergozina
D.Sket, V. Sever
Vpliv ketoprofena in indometacina na pirogeni učinek Na-nukleinata
M.Dorer, M.Zelenik-Blatnik in B.Hrobat
Sladkorji in kisline v belem grozdju vinske trte ter hranilne prvine v teh
S.Bunta, B.Podrumac, P.Aleksić
Antiinflamatorni učinek mazil s propolisom
M.Dolenc
O lekarniških in drugih merah

Farmacevtski vestnik, 1979, številka 4
Farm Vestn 1979; 30: 237-311

A. Perdih, S. Bunta
Strupeni elementi v kozmetičnih sredstvih. Poskus opredelitve njihovih najvišjih dopustnih
koncentracij
M.I.Burgar, D.Karba, D.Kikelj
13C NMR analiza eteričnega olja dalmatinske kadulje
J. Kristl, J. Korbar-Šmid, S. Srčič
Študij sproščanja zdravilnih učinkovin iz mazil
A. Puc, H. Sočič
Pridobivanje čistih kemijskih zvrsti iz sevov Claviceps purpurea iz samorodnih rženih rožičkov
V. Pavli, J. Mohorič, R. Dobrovoljc
Ugotavljanje stabilnosti raztopin adrenalina v kombinaciji s teofilinom z metodo tekočinske
kromatografije visoke ločljivosti (HPCL)
P. Bohinc, M. Nemeš
Slovenski opij
T. Wagner, C. Mastnak
Kolekcijski nasad zdravilnih rastlin pri Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo