Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

1950-1959; št. 1-9

KAZALO
Farmacevtski vestnik 1950
Farmacevtski vestnik 1951
Farmacevtski vestnik 1952
Farmacevtski vestnik 1953
Farmacevtski vestnik 1954
Farmacevtski vestnik 1955
Farmacevtski vestnik 1956
Farmacevtski vestnik 1957
Farmacevtski vestnik 1958
Farmacevtski vestnik 1959

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 1
Farm Vestn 1950; 1: 1- 16
Čitateljev farmacevtskega vestnika
U. Rupreht
O nalogah apotekarske službe v četrtem letu Titove petletke
L. Bakarčič
Extractum Belladonnae v recepturnem delu

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 2
Farm Vestn 1950; 1: 17-36
P. Bohinc
O novih nalogah farmakoergazije
Jakša
Trihofitija
M. D.
Planska distribucija v letu 1950

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 3-4
Farm Vestn 1950; 1: 37- 68
Izjava (predsednika Komiteja za zaščito ljudskega zdravja)
Ustanovni občni zbor Farmacevtskega društva
Pravila FDS
P. Bohinc
Naši kombinirani tipizirani preparati
M. Dorer, M. Pirš, S. Sivec
Kritična primerjanja nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 5-6
Farm Vestn 1950; 1: 69- 100
D. Karba
Osnovne naloge naše farmacije
Ivo Sajovic
Suha plazma – proizvod sušenja v visokem vakuumu
Dorer, Pirš, Sivec
Kritična primerjava nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae
(nadaljevanje)
F. Minařik
Aquae destillatae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 7-8
Farm Vestn 1950; 1: 101 – 136
Peter Lenče
Biološke merske enote in standardi
J. Kromar
Sušenje zdravilnih zelišč
Dorer, Pirš, Sivec
Kritična primerjava nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae (nadaljevanje)
I. Sajovic
Sinteza dihidro-dietil-stilbestrola
F. Minařik
Aquae destillatae
I. Hubad
Mnemotehnika maksimalnih doz

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1950, številka 9-10
Farm Vestn 1950; 1: 137-168
Poziv vsem strokovnim tovarišem
Ob ustanovitvi svetov za ljudsko zdravstvo
M. Dorer, M. Pirš, S. Sivec
Kritična primerjava nekaterih metod določanja atropina v Folii Belladonnae (nadaljevanje)
Mr. F. Minařik
Aquae destillatae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 1-2
Farm Vestn 1951; 2: 1- 32
Riko Repič
Vrednotenje galenskih preparatov digitalisa
P. Bohinc
Antigeni
Važna naloga svetov za ljudsko zdravstvo
Statistika in evidenca v zdravstvu
F. Minařik
O dosedanjem farmacevtsko-historičnem delu v Sloveniji
Najvažnejši predpisi, ki jih morajo poznati farmacevti

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 3-4
Farm Vestn 1951; 2: 33- 64
Ob 10. obletnici Osvobodilne fronte
V. Berkopec
Razvoj in delo ljubljanskih lekarn po osvoboditvi
Kiauta L.
K mednarodnemu prazniku zdravstva
M. Dorer
Sinteza etilnega inmetilnega estra ortosilicijeve kisline
P. Bohinc
Sedativa et excitantia
J. Kromar
Summitates sabinae

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 5-6
Farm Vestn 1951; 2: 65- 96
D. Karba
Problemi naše farmacije
D. Valenčič
Kaj pa zdravilna zelišča
I. Hubad
O usodnih napakah v lekarnah

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 7-8
Farm Vestn 1951; 2: 97- 128
P. Bohinc
Digitalis
M. Murmayer-Špendl
Sulfonamidi
S. Stefanović
Cortisone in ACTH
S. Stefanović
Nov strup zoper miši in podgane
P. Bohinc
Penicilin v recepturi

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 19-10
Farm Vestn 1951; 2: 129-160
P. Bohinc
Prispevki k poznavanju Fagopyrum Convolvulus
B. Škrinjar
Nekaj številk o položaju in delu farmacevtov v Sloveniji
M. Murmayer-Špendl
Sulfonamidi
J. Kromar
Ali z nabiranjem zdravilnih zelišč res uničujemo našo floro?
Minařik Franc
Tannacetum

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1951, številka 11-12
Farm Vestn 1951; 2: 161-192
Mr. Karba
Doprinos k vprašanju tretje farmacevtske fakultete
Murmayer-Špendl Malči
Sulfonamidi (nadaljevanje)
J. Kromar
Izvoz zdravilnih zelišč v luči statistike
T. Priveršek
Prva mednarodna farmakopeja
F. Minařik
O staroslovanskih svečenikih, čarodejih in vračih

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 1 -2
Farm Vestn 1952; 3: 1- 32
J. Tucakov
Katera zelišča ljudstvo v Srbiji največ uporablja za zdravilo ali izdelavo zdravila
Hubad Ivan
Angleška receptura
Žempa Marija
Urea in postopek za urea clearence

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 3-4
Farm Vestn 1952; 3: 33- 64
Dušan Karba
Problemi farmacevtske službe in delo Društva (referat na občnem zboru FDS)
Leo Bakarčič
Predlogi za organizacijo lekarniške službe
Miroslava Lahovnik
O vprašanjih proizvodnje zdravil v LRS
Jovo Tucakov
Rastlinski organi, ki jih ljudska medicina največkrat uporablja za izdelavo
zdravilnega in preventivnega sredstva

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 5-6
Farm Vestn 1952; 3: 65-96
Pavle Bohinc
Prispevki k poznavanju navadne grebenuše
Marija Žemva
Biokatalizatorji pri dozorevanju eritrocitov
Franc Minařik
Naša materia medica v 16. stoletju

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 7-8
Farm Vestn 1952; 3: 97 - 128
J. Tucakov
Zdravilno rastlinje, ki se uporablja v ljudski medicini (Pregled po farmakološkem učinku)
Dušan Valenčič
Nasveti h gojenju zdravilnih zelišč
Steven Mokranjac
Sodelovanje med fakultetami in farmacevtskimi društvi
Fran Minařik
Naša materia medica 16. Stoletja (nadaljevanje)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 9-10
Farm Vestn 1952; 3: 129- 160
Prvi kongres farmacevtov FLRJ
Valenčič Dušan
Farmacevt v poljedelski proizvodnji
Graselli Nikolaja
Bolnični farmacevt
Kolšek Josip
Koflerjevi aparati v lekarni in laboratoriju
Hubad Ivan
Razvoj farmacije v ZDA

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1952, številka 11-12
Farm Vestn 1952; 3: 161

Bohinc Pavle
Novi prispevki k poznavanju naših poligalacej
Pahor Fedor
Izpopolnjevanje po študiju
Hubad Ivan
Razvoj farmacije v ZDA (nadaljevanje)
Minařik Franc
Lekarna v Nazarju

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 1 -2
Farm Vestn 1953; 4: 1- 32
Pahor Fedor, Bohinc Pavle
Prispevki h kritiki volumetrične metode za odrejanje antrakinonov
Hubad Ivan
Izvor farmacevtskih imen
Minařik Franc
Nekdanja lekarna v Olimju (s slikami)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 3-4
Farm Vestn 1953; 4: 33 -64
Rupreht Uroš
Delo farmacevtskega društva Slovenije v zvezi z razvojem in organizacijo
farmacevtske službe v LRS v letu 1952
Tone Priveršek
Perspektive v razvoju farmacije

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 5-6
Farm Vestn 1953; 4: 65-96
Leon Bakarčič
Vprašanje razvoja praktične farmacije
Marija Žemva
Farmacevt v biokemičnem laboratoriju
Janez Kromar
Pet let nabiranja in izvoza zdravilnih zelišč v Sloveniji
Franc Minařik
O nekaterih strupenih, omotičnih in zdravilnih rastlinah Starih Slovanov

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 7-8
Farm Vestn 1953; 4: 97-112
Weseley-Hadžija
Doprinos k poznavanju slovenskega Ol. Menthae piperitae
Janez Kromar
Kultiviranje zdravilnih rastlin v Sloveniji v letih 1947-1953

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 9-10
Farm Vestn 1953; 4: 113 -144
Vida Berkopec
Izkušnje velikih lekarn v Sloveniji
Franc Minařik
Najstarejše javne lekarne v Ljubljani

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1953, številka 11-12
Farm Vestn 1953; 4: 145
Dušan Valenčič
Poskusna postaja za zdravilna zelišča je oživela
Franc Minařik
Prvi lekarnarji po drugih mestih Slovenije

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 1-2
Farm Vestn 1954; 5: 1- 32
B. Šavnik
Gonadotropni hormoni
J. Kromar
Pridobivanje hlapnih olj iglavcev v Sloveniji
K. Nikolić
Polarografija
Oton Bajc
Novocain v zdravljenju kačjega pika
I. Hubad
Izvor farmacevtskih imen

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 3-4
Farm Vestn 1954; 5: 33-64
Letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
F. Minařik
Lekarnar Miha Klaus

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 5-6
Farm Vestn 1954; 5: 65 – 88
I. Hubad
Izračunavanje količine NaCl za izotonične raztopine

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 7-8
Farm Vestn 1954; 5: 89 - 104
I. Hubad
Izračunavanje količine NaCl za izotonične raztopine (nadaljevanje)
F. Minařik
O slovanskih amuletih in priveskih

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1954, številka 9-12
Farm Vestn 1954; 5: 105
Stanje in problematika farmacevtske službe v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 1-2
Farm Vestn 1955; 6: 1- 32
Wesley-Hadžija
Doprinos k spoznavanju slovenske Menthae Piperitae
Mr. ph. P. Bohinc
Prispevki k vprašanju saponinov v dveh vrstah zlate rozge (Solidago)
Ing. J. Kolšek
Določevanje vsebnosti kalcija v kalcijevem heptaglukonatu
Ing. J. Kolšek
Analiza Tectodala
Mr. ph. Turnšek Ksenja
Supozitoriji
Mr. ph. Bobič Sonja
Aminokisline in njihov pomen v prehrani in zdravstvu
Mr. ph. Franc Minařik
Lekarna v Slvoenski Bistrici

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 3-4
Farm Vestn 1955; 6: 33-48
M. Dorer
O analitiki Extractum Belladonnae Sicc.
M. Ozimič
Dosedanje delo in perspektive razvoja laboratorija za kontrolo zdravil in farmacevtske
Raziskave

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 5-6
Farm Vestn 1955; 6: 49- 80
VI. redni letni občni zbor Farmacevtskega društva Slovenije

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 7-8
Farm Vestn 1955; 6: 81- 136
VI. plenum Zveze farmacevtskih društev FLRJ
I. plenarni sestanek bolničnih farmacevtov FLRJ
Referati

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 9-10
Farm Vestn 1955; 6: 137 -168
Ludvik Medvešek
Naše izkušnje s parenteralnimi raztopinami

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1955, številka 11-12
Farm Vestn 1955; 6: 169-200
Franc Erjavec
Merjenje telesne temperature poskusnih živali

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 1-2
Farm Vestn 1956; 7: 1 - 16
Bohinc Pavle in B. Wesley-Hadžija
Prispevki k poznavanju učinkovanja nekaterih iz eteričnih olj izločenih substanc na
živčni sistem rib
Minařik Franc
Lekarne in lekarnarji v Brežicah

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 3-4
Farm Vestn 1956; 7: 17 - 64
Občni zbor framacevtskega društva Slovenije
Plenarni sestanek sekcije lekarn FDS

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 5-6
Farm Vestn 1956; 7: 65 - 88
M. Hahn, J. Kolšek, M. Perpar
Določevanje atipirina
Franc Erjavec
Vprašanje umetnega dihanja pri standardizaciji digitalisa
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 7-8
Farm Vestn 1956; 7: 89 - 120

Vida Brecelj
Antiharitični princip v semen foenugraeci
M. Dorer
Določanje atropina in fenobarbitona v supozitorjih Bellalumala
M. Dorer
Analiza kina vina
Louis Domange
Uporaba potenciometrične analize v kontroli zdravil

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 9-10
Farm Vestn 1956; 7: 121 -
M. Dorer
O vrednotenju medicinskih sader
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji (nadaljevanje)
Franc Minařik
Margareta Labasser, prva po imenu znana lekarnarica v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1956, številka 11- 12
Farm Vestn 1956; 7: 153 - 184
Ileana Vela
Ung. Alcoholium lanae
Jožica in Bojan Košir
Reakcija na alkaloide
Erik Košin
Steklenice in zamaški za parenteralne raztopine (prevod članka s FIP kongresa)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 1-2
Farm Vestn 1957; 8: 1 - 24
P. Bohinc
O koncentriranem ekstraktu bolhača

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 3-4
Farm Vestn 1957; 8: 25 - 48
J. Kolšek, M. Perpar, I. Paper
Analitika salicilne kisline

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 5-6
Farm Vestn 1957; 8: 49 - 76
V. Brecelj, dr. P. Lenče
Margarina kot podlaga za mazila

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 7-8
Farm Vestn 1957; 8: 77 - 118
Redni letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
VIII. plenum zveze farmacevtskih društev FLRJ

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 9-10
Farm Vestn 1957; 8: 119 - 148
Magistru Minařiku ob sedemdesetletnici)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, številka 11-12
Farm Vestn 1957; 8: 149 -190
M. Dorer
Analitika sader
P. Lenče, F. Erjavec
Principi biološke standardizacije digitalisa

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1957, posebna številka
Farm Vestn 1957; 8: 1-473
Miha Žemva in Marija Žemva
Biokemične preiskave v medicini s tolmačenjem rezultatov

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 1-2
Farm Vestn 1958; 9: 1- 28
Pavle Bohinc
O pripravi bolhačevih ekstraktov visoke vsebnosti
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 3-4
Farm Vestn 1958; 9: 29 -68
IX. Redni letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
Društvena poročila in vesti (Poročilo o 9. plenumu farmacevtskih društev FLRJ)

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 5-6
Farm Vestn 1958; 9: 69 -100
Franc Erjavec, Peter Lenče
Naš postopek pri biološki standardizaciji digitalisa
Janez Kromar
Zdravilne rastline v Sloveniji
Pavle Bohinc
Nov prispevek k poznavanju kemizma sladkaste ajde – Tiniaria Convolvulus

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1958, številka 7-12
Farm Vestn 1958; 9: 101-155
M. Dorer
Stabilizacija dvovalentnega železa z askorbinsko kislino
Pavle Bohinc
Kam?
Ludvik Medvešek
Izdelava sterilnih raztopin za infuzije in dializo

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1959, številka 1-2
Farm Vestn 1959; 10: 1- 44
J. Petričić
Novejši pogledi na titracijo kardiotoničnih drog in njihovih galenskih pripravkov
L. Medvešek
Organizacija bolnične farmacevtske službe
V. Brecelj
Antirahitični princip semen Foenugraeci

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1959, številka 3-6
Farm Vestn 1959; 10: 45-96
X. redni letni občni zbor farmacevtskega društva Slovenije
P. Bohinc
Prispevek k poznavanju kemizma bodike – Ilex Aquifolium
V. Brencelj
Farmakologija dihal

FARMACEVTSKI VESTNIK, 1959, številka 7-12
Farm Vestn 1959; 10: 97 -
F. Minařik
Nekaj zgodovinskih podatkov o Istrskih lekarnah (Koper, Piran, Izola, Portorož)
V . Brecelj
Nikotin
I. Hubad
Izračunavanje miliekvivalentov za infuzijske raztopine
F. Minařik
Mr.dr. Hrvoje Tartalja, prvi docent za zgodovino farmacije v Jugoslaviji