Slovensko farmacevtsko društvo

Društvo SFD deluje od leta 1950. Od takrat neprekinjeno izhaja tudi Farmacevtski vestnik, strokovno glasilo slovenske farmacije. Člani se znotraj društva povezujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Danes aktivnosti potekajo v 9 podružnicah in 12 sekcijah.

Več o društvu

SIMPOZIJ OB 49. SKUPŠČINI SFD

Od 16. do 18. maja 2024 bo v Portorožu tradicionalni simpozij ob letni skupščini SFD.

Osrednje teme simpozija:

  • četrtek, 16. 5. 2024: IZBRANE NOVOSTI NA PODROČJU FARMACIJE
  • petek, 17. 5. 2024: NEVRODEGENERATIVNE BOLEZNI: Alzheimerjeva bolezen in multipla skleroza – kje smo danes?
  • sobota, 18. 5. 2024: OČESNE BOLEZNI

VEČ

Aktualni dogodki društva

Strokovne prireditve

GMP SIMPOZIJ

11.06.2024, Hotel Šport, Otočec, prijave zbirajo na cleanroom@sanol-h.com do 24.5.2024
Strokovne prireditve Sekcija farmacevtskih tehnologov

34. simpozij Sekcije farmacevtskih tehnologov

13.06.2024, ob 09.00, Poslovna stavba Novartis, Verovškova 57, Ljubljana
Strokovne prireditve Sekcija farmacevtskih tehnikov

Simpozij Sekcije farmacevtskih tehnikov 2024

od 14.06.2024 do 15.06.2024, Rogla, Hotel Planja
Strokovne prireditve Sekcija kliničnih farmacevtov Sekcija farmacevtskih tehnologov

Mednarodne strokovne prireditve

01.09.2024

Koledar vseh dogodkov

Strokovne vsebine

Oglejte si zanimiva in poučna predavanja naših podpornikov.
Nekatera predavanja so namenjena samo strokovni javnosti, zato se morate pred ogledom le-teh prijaviti na zaprte strani SFD.