OBČNI ZBOR SEKCIJE ZA ZGODOVINO FARMACIJE 2024

18.04.2024, ob 17.00, zoom

Spoštovani člani Sekcije za zgodovino farmacije pri SFD,

vabimo vas na redni občni zbor Sekcije za zgodovino farmacije pri SFD,

ki bo v četrtek, 18. aprila 2024 ob 17.00 na daljavo (s pomočjo platforme zoom).

Predlagan dnevni red:

   1. Ugotavljanje sklepčnosti
   2. Imenovanje delovnih teles občnega zbora
   3. Poročilo predsednika o delu in poslovanju
   4. Poročilo nadzornega odbora
   5. Predstavitev programa dela za leto 2024
   6. Evidentiranje delegatov na Skupščini SFD
   7. Evidentiranje kandidatov za društvena priznanja
   8. Sprejem sklepov
   9. Razno

 

Za potrditev udeležbe se registrirajte na povezavi:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpduqhqz8vGNw4AB2N42939u3UB2eFCfpl

Vaša udeležba je pomembna zaradi sklepčnosti občnega zbora sekcije in oblikovanja ciljev dela za prihodnje.

Iskreno vabljeni.

Aleš Obreza, predsednik sekcije

Nazaj