ZNANSTVENI SIMPOZIJ SEKCIJE ZA ZGODOVINO FARMACIJE

19.09.2024, ob 08.30, FFA, Ljubljana
Prijavite se na dogodek

Vljudno vas vabimo na 1. znanstveni simpozij Sekcije za zgodovino farmacije pri SFD,

ki ga bosta v četrtek, 19. septembra 2024,

organizirala Slovensko farmacevtsko društvo in Fakulteta za farmacijo, Univerze v Ljubljani.

Na simpoziju bosta obravnavana dva vsebinska sklopa:

  • zgodovinske zbirke s področja farmacije na področju Republike Slovenije in ravnanje z arhivskim gradivom
  • aktualna problematika na področju zgodovine farmacije

VABIMO VAS, da sodelujete pasivno (brez prispevka) ali aktivno (s prispevkom: plenarno predavanje, sekcijsko predavanje, kratek ustni ali kratek pisni prispevek, poster). Za vrsto udeležbe se prijavite s pomočjo prijavnega obrazca, kjer lahko označite, na kakšen način bi želeli sodelovati.

Aktivna udeležba 1 = plenarno predavanje
Aktivna udeležba 2 = sekcijsko predavanje
Aktivna udeležba 3 = kratka ustna predstavitev
Aktivna udeležba 4 = kratek pisni prispevek
Aktivna udeležba 5 = poster

Predvidena je brezplačna kotizacija za aktivne udeležence. Za udeležbo brez prispevka (pasivna udeležba) je predvidena brezplačna kotizacija v primeru zgodnje prijave.

Za prijavljene po 1. juniju 2024 je predvidena kotizacija v višini 20 evrov (z DDV).

Za prijavo k aktivni udeležbi je potrebno dodatno poslati predsedniku znanstvenega odbora tudi kratek povzetek v skladu s spodnjimi navodili.

NAVODILO ZA PRIPRAVO POVZETKOV ZA 1. ZNANSTVENI SIMPOZIJ SEKCIJE ZA ZGODOVINO FARMACIJE

Povzetke sprejemamo v uredniški postopek, če dokumentacija, poslana po elektronski pošti na elektronski naslov borut.bozic@ffa.uni-lj.si, z imenom sporočila (zadeva) 1ZNANST SZF, vsebuje:

  • naslov povzetka;
  • imena in priimke avtorjev z nazivi;
  • imena in naslove ustanov, v katerih so avtorji zaposleni;
  • želena/predlagana vrsta sodelovanja na simpoziju (plenarno predavanje, sekcijsko predavanje, kratek ustni prispevek, kratek pisni prispevek, poster).

1. Oblika

Osnovna navodila

Pisava Times New Roman; velikost črk 12; obojestranska poravnava. Avtorji naj se izogibajo urejanju in oblikovanju besedila (razen enostavnih ukazov, kot so krepko (bold), ležeče (italics), podčrtano (underline) itd.).

Naslov: ne vsebuje številk in okrajšav ter ne presega 50 znakov, vključno s presledki. Napisano krepko (bold).

Celotni obseg povzetka ne sme presegati dveh strani A4 formata.

Dovoljenje za objavo slik

V primeru ponatisa ali minimalnih sprememb slik ali drugih elementov v prispevku mora avtor priložiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic za objavo na spletni strani Slovenskega farmacevtskega društva.

VABIMO k sodelovanju in oddaji prispevkov do 31. maja 2024.

Avtorji bodo po izvedenem uredniškem postopku obveščeni o potrjeni vrsti sodelovanja in bodo po potrebi prejeli dodatna navodila.

Povzetki bodo objavljeni v e-zborniku simpozija.

Sestava organizacijskega odbora: Aleš Obreza, Mojca Slodej Kušlan, Andrijana Tivadar.

Sestava znanstvenega odbora konference: Borut Božič, Andreja Čufar, Slavko Rataj.

Vsi dogodki bodo potekali na Fakulteti za farmacijo.

Želimo si čim večjo udeležbo. Udeležencem bomo omogočili pridobitev licenčnih točk, dostop do e-zbornika prispevkov in pogostitev med odmori.

PRIJAVNI OBRAZEC


IMAM LICENCO ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE POKLICA MAGISTER FARMACIJE PRI IZVAJALCU LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI

Če želite, da se vam vpišejo licenčne točke, je vpis reg. št. LZS obvezen podatek.

Mesto zaposlitve


KONTAKTNI PODATKI:

Polja označena z ( * ) so obvezna.

Nazaj