10. International Medis Awards for Medical Research

Ljubljana, 8. 3. 2024V Narodni galeriji v Ljubljani so v četrtek, 7. marca 2024, slovesno razglasili devet zmagovalcev 10. International Medis Awards for Medical Research (IMA). Med njimi je tudi slovenski predstavnik dr. Jure Urbančič, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Njegov znanstvenoraziskovalni prispevek je bil najboljši na področju pulmologije in alergologije. Natečaj že deseto leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz devetih držav srednje in jugovzhodne Evrope.

 

Dr. Jure Urbančič, dr. med., je prvi avtor članka »Transcriptomic Differentiation of Phenotypes in Chronic Rhinosinusitis and Its Implications for Understanding the Underlying Mechanisms«. Objavljen je bil v ugledni znanstveni reviji International Journal of Molecular Sciences.

 

O raziskavi je dr. Urbančič povedal: »Predloženo delo je pokazalo nove vpoglede v molekularno strukturo kroničnega rinosinusitisa (vnetja nosne sluznice in sinusov), ki je še vedno večinoma neznano področje genov in proteinov, sestavljenih iz poti, ki jih bo mogoče ciljati s prihodnjimi biološkimi zdravili.«

 

Med letošnjimi finalisti sta še dva slovenska raziskovalca:

 • dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm., z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik s člankom s področja farmacije »Real-world outcomes of immunotherapy with or without chemotherapy in first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer«, ki je bil objavljen v znanstveni reviji Frontiers in Oncology. V raziskavi pridobljeni podatki pomagajo onkologom in bolnikom pri sprejemanju informiranih odločitev o zdravljenju.

 

 • Luka Roškar, dr. med., iz Splošne bolnišnice Murska Sobota s člankom s področja ginekologije »Decreased Gene Expression of Antiangiogenic Factors in Endometrial Cancer: qPCR Analysis and Machine Learning Modelling«, ki je bil objavljen v znanstveni reviji Cancers. Raziskava nudi vpogled v molekularne značilnosti raka endometrija, kar lahko pripomore k boljšemu razumevanju te bolezni in njenega napredovanja.

 

Vsi zmagovalci natečaja 10. International Medis Awards for Medical Research so (po abecednem vrstnem redu področij):

 • Farmacija: Milena Anđelković, mag. farm., Srbija
 • Gastroenterologija: David JM Bauer, dr. med., Avstrija
 • Ginekologija: dr. Gábor Szabó, dr. med., Madžarska
 • Intenzivna medicina in anesteziologija: Nikola Bradić, dr. med., Hrvaška
 • Nevrologija: Marija Babunovska, dr. med., Severna Makedonija
 • Oftalmologija: dr. Maja Živković, dr. med., Srbija
 • Pediatrija: izr. prof. dr. Gordana Bukara-Radujković, dr. med., Bosna in Hercegovina
 • Pulmologija in alergologija: dr. Jure Urbančič, dr. med., Slovenija
 • Revmatologija: Irina Gessl, dr. med., Avstrija

 

Za nagrade 10. International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 242 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 148 prijav.

 

Predsednik mednarodne strokovne komisije prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm., je komentiral prijavljena dela: »V mednarodni strokovni komisiji vsako leto pregledujemo vrhunska prijavljena znanstvena dela. To nas navdaja z upanjem za prihodnost medicine in farmacije v našem okolju. Ob tem pa čutimo tudi veliko odgovornost, ko gre za ocenjevanje del, še posebej pri izbiranju tistih, ki res izstopajo. Čestitam vsem avtorjem, ki so z raziskavami dosegli visoke standarde, potrebne za objave v najbolj uglednih znanstvenih revijah, in vse pozivam, da tudi v prihodnje sodelujejo pri International Medis Awards.«

 

Tone Strnad, mag. farm., ustanovitelj nagrad International Medis Awards in družbe Medis, je ob slovesnosti povedal: »Te nagrade smo ustanovili pred desetimi leti, da bi v strokovni in predvsem laični javnosti izboljšali prepoznavnost dosežkov zdravnikov in farmacevtov v srednji in jugovzhodni Evropi ter jih hkrati spodbudili k nadaljnjemu ali še obsežnejšemu delu na izbranem raziskovalnem področju. Še posebej je cenjena požrtvovalnost teh zdravnikov in farmacevtov, ki ob vsakodnevnem delu z bolniki velik del svojega prostega časa namenijo raziskovanju za izboljšanje metod zdravljenja. V desetletju so nagrade prerasle v cenjeno strokovno referenco v medicinskih in farmacevtskih krogih. Na to, kot pobudnik nagrad, gledam z velikim zadovoljstvom in ponosom

 

Mag. Maja Strnad Cestar, direktorica družbe Medis, pojasnjuje, zakaj podjetje podpira ta natečaj: »Naše poslanstvo je izboljšati kakovost življenja bolnikov v naši regiji in zagotoviti dostopnost do ustreznih terapij vsem, ki jih potrebujejo, ne glede na to, od kod ti bolniki prihajajo. Regija v kateri poslujemo, predvsem 18 držav Srednje in Vzhodne Evrope je zaradi različnih izzivov; zakonodajnih, gospodarskih, kulturnih, jezikovnih … za vstop globalnih farmacevtskih podjetij večkrat nezanimiva. Medis v tem primeru zaradi izkušenj, obsežnega znanja o trgu in njegovih posebnostih služi kot most, vez in zagotavlja, da so tudi na tem geografskem področju bolniki zdravljeni z naprednimi metodami zdravljenja in zdravili, ki so morda za druge evropske države samoumevna. Ker verjamemo, da brez inovacij tudi v medicini in farmaciji ni napredka, smo že deseto leto glavni pokrovitelj nagrad. S podporo tem nagradam krepimo optimizem na področju medicine in farmacije, spodbujamo zaupanje v znanost in razvoj in s tem prispevamo k ustvarjanju boljšega jutri za vse nas.«

 

Dr. Martina Perharič, mag. farm., strokovna direktorica družbe Medis, je poudarila pomen raziskovanja: »Delati v znanosti je trdo delo, polno izzivov. Če to počneš poleg svojega rednega kliničnega dela, še posebej v državah, kjer za raziskave ni veliko denarja ali podpore, potem je predanost znanosti resnično izjemna. To si nedvomno zasluži širšo pozornost strokovne in tudi laične javnosti. Hkrati nagrade pomagajo krepiti zaupanje in ugled prizadevnih zdravnikov in farmacevtov, ki pomagajo ljudem do boljših možnosti zdravljenja.

 

O International Medis Awards for Medical Research

International Medis Awards for Medical Research je mednarodna nagrada, ki jo podeljuje neodvisna mednarodna strokovna komisija za izstopajoče raziskovalne dosežke v devetih državah srednje in jugovzhodne Evrope na devetih medicinskih področjih. Podeljuje se letno. Vsak nagrajenec prejme bronasto plastiko Bodočnost (The Future) priznanega kiparja Jakova Brdarja, diplomo in manjšo finančno nagrado.

 

International Medis Awards for Medical Research je priznanje prodornim zdravnikom in farmacevtom, ki poleg rednega dela z bolniki tudi raziskujejo. Cilj nagrad je te zdravnike in farmacevte izpostaviti v javnosti z namenom, da se razširi poznavanje njihovega dela in spodbudi njih in druge k nadaljnjemu raziskovalnemu delu. S svojim delom namreč prispevajo pomembne inovacije v medicini in farmaciji in s tem učinkovitejšemu obvladovanju bolezni.

 

Nagrada je bila ustanovljena leta 2014 na pobudo družbe Medis, d.o.o., iz Ljubljane, ki je še danes glavni pokrovitelj nagrad.

 

Več na: www.medis-awards.com

Nazaj