ANKETA

Slovensko farmacevtsko društvo pomaga Katedri za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo UL  pri izvedbi ankete v okviru študentskega projekta »Zdravilne rastline v Sloveniji: z znanjem do pravilne uporabe«*.
Namen projekta je preveriti prepoznavanje pogostih zdravilnih rastlin v Sloveniji pri različnih starostnih skupinah.

Izvedli so že anketiranje osnovnošolcev, gimnazijcev ter študentov farmacije in biologije, k sodelovanju pa zdaj vabimo tudi vas.

Anketo sestavljata dva sklopa vprašanj. V prvem preverjamo prepoznavanje zdravilnih rastlin na fotografijah, v drugem pa bi radi zbrali vaše izkušnje z uporabo zdravilnih rastlin.

Anketa je kratka (5 min) in anonimna. Ker želimo pridobiti čim bolj relevantne podatke, vas prosimo le, da rešujete anketo samostojno, brez pomoči drugih oseb, spleta ali ostalih virov.

Dostop do ankete:

https://1ka.arnes.si/zdravilnerastline_5

*Projekt financira Univerza v Ljubljani na podlagi internega razpisa za projekte s področja uvajanja pristopov na raziskovanju utemeljenega kurikula.v okviru ukrepa A.I.1. RSF »Oblikovanja podpornega sistema in mehanizmov ter izvedba pilotnih primerov izvajanja študijskega procesa osredinjenega na študente«. Sodelujoči pri raziskavi: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, asist. dr. Petra Ratajc, asist. Katja Schoss, Eva Ravnikar in Andrej Mikolič.  

 

Veseli bova vašega sodelovanja, prosiva vas tudi za delitev povezave med svoje kolege, prijatelje in znance.

 

Nina Kočevar Glavač in Petra Ratajc

Nazaj