Nov izredni študijski program Industrijska farmacija v angleščini na UL FFA

V študijskem letu 2023/2024 začenjajo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani z izvedbo izrednega študijskega programa Industrijska farmacija v angleščini.

Glavna motiva:

  • povečanje internacionalizacije študijev in
  • razširjena potreba po mednarodnih in domačih strokovnjakih s področja farmacije in industrijske farmacije zaradi razvoja farmacevtske industrije v Sloveniji in širše.

Izredni program Industrijske farmacije je zasnovan tako, da nudi precej prednosti tako domačim izrednim študentom, ki so bodisi v rednem delovnem razmerju, ali mednarodnim študentom, ki želijo pridobiti diplomo v Sloveniji:

  • Študijski program bo izveden hibridno (z možnostjo predavanj na daljavo) in v popoldanskem času, kar bo omogočilo vpisanim študentom nemoteno opravljanje službenih obveznosti.
  • Predavanja in laboratorijske vaje bodo izvedene v blokih, kar bo časovno manj zahtevno za študente.
  • Program ima ustrezno zastopanost farmacevtskih, tehnoloških, biotehnoloških in biofarmacevtskih vsebin, s katerimi se usposobi študenta za izvajanje strokovnih del kjerkoli na farmacevtskem področju.
  • Tekom programa se študentje seznanijo tudi s specifikami, povezanimi z intelektualno lastnino, legislativo in regulativo na področju Slovenije.

Ker se zavedamo naraščajoče potrebe po tovrstnem strokovnem kadru v Sloveniji in tudi izven, bi želeli o tej priložnosti seznaniti tudi čim večje število domačih kandidatov; študentov, ki so zaključili naravoslovne prvostopenjske programe in bi želeli svojo kariero nadaljevati na obetavnem področju industrijske farmacije.

Facebook

LinkedIn

Twitter

Podrobne informacije o programu so na voljo na spletnih straneh na povezavi in v pripetem dokumentu.

Študentje, ki se zanimajo za ta študijski program, lahko morebitna dodatna vprašanja naslovijo na koordinatorja programa izr. prof. dr. Izidorja Sosiča (Izidor.sosic@ffa.uni-lj.si).

Nazaj