Ob 10-letnici homeopatije

Drage kolegice in kolegi,

zelo sem vesela in ponosna, da v aprilu 2021, ko v svetovnem merilu poteka tradicionalni WHAW (World Homeopaty Awareness Week), praznujemo 10. obletnico, odkar so homeopatska zdravila po dolgem premoru spet našla svoje mesto v slovenskih lekarnah. V okviru Slovenskega farmacevtskega društva pa je Homeopatska sekcija nastala že sedemnajst let prej, leta 1994 in tako vizionarsko združila magistre farmacije, ki so homeopatijo že poznale in uporabljale. Vesela sem tudi, da lahko svoje delo in poslanstvo opravljamo v okviru Slovenskega farmacevtskega društva, naše bazične stanovske organizacije, ki je lani praznovala 70 let.

V desetih letih je število farmacevtov z dodatnim specialnim znanjem iz homeopatije zraslo na preko štiristo, na kar smo zelo ponosni. Posebnost Slovenije glede na preostale države članice je namreč poleg dolge prekinitve (od konca druge sv. vojne) tudi dejstvo, da smo prav lekarniški farmacevti nosilci razvoja in odgovorni za prepoznavnost te priljubljene holistične metode. Poleg naše dolžnosti, da skrbimo za dosegljivost trgu primernega obsega kvalitetnih homeopatskih zdravil, imamo tudi priložnost, da obiskovalce lekarn ob dnevnem stiku poučimo o možnosti izbire homeopatije. V ta namen smo v sekciji oblikovali letak, ki je namenjen ozaveščanju laične javnosti. Letak bo tudi v fizični obliki prispel do vas v aprilski ediciji Farmainfo. Prispevke farmacevtov homeopatov pa lahko te dni zasledite tudi v medijih, namenjenih strokovni in laični javnosti.

Ob obletnicah smo ponosni na preteklo delo, radi pa se tudi kritično zazremo v prihodnost. Kakšna je torej vizija, kakšni so izzivi pri delu Homeopatske sekcije?

Na prvem mestu je skrb za prepoznavnost naše kompetentnosti: farmacevti skrbimo za dosegljivost kvalitetnih homeopatskih zdravil: monokomponentnih, kombiniranih in v bližnji prihodnosti tudi novih Schusslerjevih soli. Naša vizija je že vrsto let tudi spodbuditi magistralno izdelavo homeopatskih zdravil.

Skrbimo za to, da obiskovalcem lekarn lahko ponudimo možnost izbire individualiziranega, holističnega in trajnostnega pristopa zdravljenja in ohranjanja zdravja in ravnovesja od rojstva do zrelih let. V ta namen spodbujamo člane sekcije k stalni nadgradnji znanja in organiziramo predavanja domačih in tujih homeopatov, ki nas spodbujajo k lastnem raziskovanju.

Naše poslanstvo vidim tudi v vzpostavitvi dialoga z javnim zdravstvenim sistemom, kajti po smernicah WHO je prav homeopatija kljub svoji dvestoletni tradiciji ena od metod naravne medicine prihodnosti, ker je okolju prijazna, ekonomsko vzdržna in pacienta obravnava celostno, v smislu ponovne vzpostavitve ravnovesja in vitalnosti.

Vsem članom želim veliko nadaljnjih uspehov in zadovoljstva, ki jih spremlja.

Alenka Andjelić Dolžan, predsednica Homeopatske sekcije SFD

Nazaj