Podelitev društvenih priznanj 2024

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) je minuli četrtek (16. maja 2024) v Gledališču Tartini v Piranu podelilo 5 Minařikovih priznanj in 1 Minařikovo odličje.

Prejemnik Minařikovega odličja v letu 2024 je prof. dr. Franc Vrečer, mag. farm.

Svečana podelitev priznanj vsako leto poteka kot spremljajoči dogodek simpozija ob letni skupščini SFD.

Prejemniki Minařikovih priznanj 2024 so:

asist. MARIJANA FORTUNA LUŽAR, mag. farm. (za prispevek k prepoznavnosti bolnišnične farmacije tako med slovenskimi kolegi kot med kolegi v ostalih evropskih bolnišnicah),

spec., asist. dr. BOŠTJAN MARTINC, mag. farm., spec. (za prispevek k razvoju slovenske farmacevtske stroke in prepoznavnosti poklica v laični javnosti),

BARBARA PANGERŠIČ, mag. farm. (za poklicno zavzetost, primeren odnos do sodelavcev in strokovne javnosti ter uporabnikov storitev v lekarni, s čimer uspešno promovira vlogo in pomen poklica farmacevta kot zdravstvenega delavca), doc.

dr. SAMO ROŽMAN, mag. farm., spec. (za prispevek k prepoznavnosti kliničnih farmacevtov in Sekcije kliničnih farmacevtov pri Slovenskem farmacevtskem društvu), in

mag. NADA TRŽAN HERMAN, mag. farm. (za prispevek k uvedbi informatike na področju farmacije in lekarništva).

Nazaj