Podelitev Minařikovega odličja in Minařikovih priznanj za zasluge pri razvoju farmacevtske stroke

Letošnji nagrajenci so prejeli društvena priznanja SFD v četrtek, 11. maja 2023 v Gledališču Tartini v Piranu.

Prejemnica Minařikovega odličja je JELKA DOLINAR, mag. farm., ki je kot dolgoletna generalna sekretarka SFD pomembno prispevala k razvoju društva, k uveljavljanju farmacevtskega poklica doma in v tujini ter k uveljavljanju poslanstva in etičnih načel naše stroke.

Na skupinski fotografiji (z leve proti desni):
MARKO ANDERLUH, predsednik SFD
ZRINKA ABRAMOVIĆ, prejemnica Minařikovega priznanja
KARMEN BONČINA, prejemnica Minařikovega priznanja
JELKA DOLINAR, prejemnica Minařikovega odličja
DANILA HRIBERŠEK, prejemnica Minařikovega priznanja
ALENKA KORITNIK DULAR, prejemnica Minařikovega priznanja
HELENA PAVŠAR, prejemnica Minařikovega priznanja
VOJMIR URLEP, predsednik Odbora za podeljevanje društvenih priznanj

O nagradah Minařikovo odličje in Minařikovo priznanje

Minařikovo odličje predstavlja najvišje priznanje Slovenskega farmacevtskega društva, ki ga društvo podeljuje za izjemne dosežke na področju farmacije. Nagradi nosita ime Franca Minařika, zelo spoštovanega mariborskega farmacevta, raziskovalca in zgodovinarja farmacije. Minařik je avtor knjige o zgodovini lekarništva, predaval je na domačih in mednarodnih farmacevtskih kongresih, od leta 1955 je bil tudi predavatelj zgodovine farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Bil je med ustanovitelji Mednarodnega društva za zgodovino farmacije in član Mednarodne akademije za zgodovino farmacije. Zaradi Minařikove neprecenljive zbirateljske žilice ima danes Pokrajinski muzej Maribor zelo bogato lekarniško zbirko.

Nazaj