Podpora prizadevanjem za ustrezno vrednotenje dela v lekarniški dejavnosti

SFD podpira prizadevanja sindikatov za ustrezno vrednotenje dela v lekarniški dejavnosti.
Menimo, da je ustrezen dialog med vlado, sindikati ter strokovnimi združenji, kot sta Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) in Slovensko farmacevtsko društvo (SFD), nujno potreben za primerno naslavljanje problematike lekarniških farmacevtov in farmacevtskih tehnikov pri spreminjanju plačnega sistema v javnem sektorju.

Nazaj