STALIŠČE ŠTUDENTOV FFA glede novega pravilnika

Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Nazaj