Starostna in izobrazbena struktura članic in članov Slovenske seniorske sekcije

 

starost

 

 

število

 

 

Izobrazbena struktura

 

 

število

 

90 let

     2

Prof.dr.

6

od 85 do 89

   15

Doc.dr.

3

od 80 do 84

   65

Dr. znanosti

6

Od 75 do 79

 120

Mag.znanosti

18

od 70 do 74

   65

Spec.različnih področij

30

od 65 do 69

   94

Magistri farmacije

229

od 60 do 64

   54

Ing.farmacije

19

ni podatkov

 

   20

Farm.tehnik

 

Drugi

105

 

19

SKUPAJ

435

 

435

Nazaj