Farmaacevtski vestnik, št. 5, november 2008

  • Odkrivanje novih protimikrobnih učinkovin v lesnih glivah
  • Zgodovina uporabe anorganskih arzenovih spojin v terapiji
  • Zdravila v alternativni medicini
  • Fulerenol C60(OH)24 kot potencialna učinkovina
  • Samo(mikro)emulgirajoči sistemi – alternativen pristop za izboljšanje biološke uporabnosti lipofilnih učinkovin
  • Aciliranje peptidov in proteinov z derivati maščobnih kislin
  • Razvoj polielektrolitne nanoobloge na mikrodelcih učinkovine