Farmacevtski vestnik, 1. številka, 2020 – posvečena FFA UL

VSEBINA

O FAKULTETI ZA FARMACIJO

Irena Mlinarič-Raščan
Predgovor dekanje Fakultete za farmacijo

Irena Mlinarič-Raščan, Mojca Lunder, Marko Anderluh, Rok Dreu,
O Fakulteti za farmacijo: Ljudje oblikujemo ustanovo

Borut Božič, Bojan Doljak, Julijana Kristl
Vzpostavljanje evropskega modela izobraževanja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani

Drugi o Fakulteti za farmacijo

Rok Dreu, Irena Mlinarič Raščan
Infrastrukturna podpora raziskavam in povezovanje ekspertiz kateder Fakultete za farmacijo

Tajništvo fakulteta za farmacijo

Nuša Japelj, Anže Zidar
Kako z obštudijskimi dejavnostmi do boljših kariernih priložnosti?

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Marija Bogataj, Tjaša Felicijan, Iztok Grabnar, Mojca Kerec Kos, Tomaž Vovk, Jurij Trontelj, Simon Žakelj, Albin Kristl
Ali lahko z modeli napovemo usodo zdravila v telesu in optimiramo zdravljenje?
Can models predict the drug performance in vivo and optimise pharmacotherapy?

Mojca Lunder, Anja Pišlar, Borut Štrukelj, Urša Pečar Fonović, Tomaž Bratkovič
Sodobna farmacevtska biologija: od tradicije do inovativnih terapij
Modern pharmaceutical biology: traditional to innovative therapies

Aleš Obreza, Danijel Kikelj, Stanislav Gobec
Ali lahko z novimi protimikrobnimi učinkovinami zmagamo v boju z bakterijami?
Can we win the fight with bacteria using new antimicrobial compounds?

Julijana Kristl, Špela Zupančič, Rok Dreu, Odon Planinšek, Alenka Zvonar Pobirk, Ilija German Ilić, Pegi Ahlin Grabnar, Mirjam Gosenca Matjaž, Petra Kocbek, Stane Srčič, Mirjana Gašperlin
Z razvojem sodobnih tehnologij in naprednih dostavnih sistemov do učinkovitejšega zdravljenja
Development of innovative technologies and advanced drug delivery systems for more efficient therapy

Janja Marc, Irena Mlinarič Raščan, Borut Božič, Matjaž Jeras, Janja Zupan, Barbara Ostanek, Alenka Šmid, Dunja Urbančič, Nika Marija Lovšin, Klemen Čamernik, Jasna Omersel, Nataša Karas Kuželički
Personalizirani pristopi v klinični biokemiji in laboratorijski medicini: včeraj, danes, jutri
Personalised approaches in clinical biochemistry in laboratory medicine: Past, present and future

Nanča Čebron Lipovec, Lea Knez, Špela Žerovnik, Ana Kodrič, Janja Jazbar, Urška Nabergoj Makovec, Nejc Horvat, Igor Locatelli, Mitja Kos
Izzivi na poti zdravila od prihoda na trg do varnega in učinkovitega zdravljenja pacienta
Challenges on the medication pathway from market launch to the safe and effective patient treatment