Farmacevtski vestnik, 1. številka, 2022

VSEBINA

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Lidija Gradišnik, Danica Železnik, Boštjan Krajnc, Uroš Maver, Andrej Eržen, Marko Milojević, Tomaž Velnar

Učinki slovenske termalne vode na kožne celice, gojene in vitro

The influence of thermal water from Slovenia on in vitro cultured skin cells

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Lea Knez, Eva Krivec, Alja Zottel, Neja Šamec

Imunoterapija pri zdravljenju glioblastoma: kako daleč (še) do klinične uporabe?

Immunotherapy in the treatment of glioblastoma: How far (yet) to clinical use?

Zala Žužek, Lara Bolčina, Ana Kump, Ivana Jovčevska

Repozicioniranje zdravil: metformin in valprojska kislina za zdravljenje glioblastoma

Drug repurposing: metformin and valproic acid for glioblastoma treatment

Damjan Avsec, Helena Podgornik, Irena Mlinarič-Raščan

Tarčno zdravljenje kronične limfocitne levkemije z antagonisti antiapoptotičnih proteinov

Antagonists of antiapoptotic proteins in the targeted therapy of chronic lymphocytic leukemia

Eva Prašnikar, Jure Borišek, Andrej Perdih

Celična senescenca: nova terapevtska tarča pri zdravljenju s starostjo povezanih boleznih

Cell senescence: a new therapeutic target for the treatment of age-related diseases

Maja Cvikl Knehtl

Prilagajanje odmerjanja protimikrobnih zdravil pri kritično bolnih

Dose adjustments of antimicrobial drugs in critically ill patients

Kristina Groti Antonić

Vpliv črevesne mikrobiote na metabolni sindrom pri moških

Impact of gut microbiota on metabolic syndrome in men