Farmacevtski vestnik, 1. številka, 2023 – Trendi na področju kozmetologije

VSEBINA

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Katja Schoss, Nina Kočevar Glavač
Izvleček brazilske kreše (Acmella oleracea) v pomlajevalni kozmetiki: senzorično vrednotenje testne in placebo emulzije
Extract of Brazilian cress (Acmella oleracea) in rejuvenating cosmetics: sensory evaluation of test and placebo emulsion

Ajda Doler, Mirjana Gašperlin
Personalizirana kozmetika na slovenskem trgu
Personalised cosmetics on the slovenian market

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Ana Marolt, Janez Mravljak
Antioksidanti naravnega izvora v kozmetiki
Antioxidants of natural origin in cosmetics

Katja Schoss, Janez Mravljak
Antioksidativni potencial rastlinskih izvlečkov, pridobljenih s subkritično vodo
Antioxidative potential of plant extracts obtained with subcritical water

Katarina Bolko Seljak, Mirjana Gašperlin
Resveratrol v kozmetiki in dermatologiji
Resveratrol in skincare and dermatology

Alenka Zvonar Pobirk, Mirjam Gosenca Matjaž
Kozmetični izdelki za zaščito kože pred okoljskimi onesnaževali
Anti-pollution cosmetic products

Eva Tavčar
Kanabidiol (CBD) in koža
Cannabidiol (CBD) and the skin

Damjan Avsec, Helena Podgornik, Matevž Škerget, Irena Mlinarič-Raščan
Tarčno zdravljenje kronične limfocitne levkemije z zaviralci fosfatidilinozitol 3-kinaze
Targeting phosphatidylinositol 3-kinase in chronic lymphocytic leukemia