Farmacevtski vestnik, 2. številka, 2020 – tema COVID-19

Tihomir Tomašič
Koronavirus SARS-CoV-2 in bolezen covid-19
Coronavirus SARS-CoV-2 and covid-19 disease

Jasna Omersel, Alenka Šmid, Taja Zore, Lara Slavec, Damjan Avsec, Irena Prodan Žitnik, Joško Osredkar, Borut Božič, Janja Marc
Laboratorijska diagnostika covid-19: od dokazovanja okužbe do merjenja imunskega odziva
Laboratory diagnosis of COVID-19: from virus detection to immune response measurement

Lea Knez, Tanja Tomšič, Tina Morgan, Igor Locatelli
Z dokazi podprto zdravljenje covid-19 z zdravili
Evidence based medicine for covid-19 treatment

Tihomir Tomašič, Žiga Jakopin, Marko Anderluh
Protivirusne učinkovine proti SARS-CoV-2 za zdravljenje bolezni covid-19
Antiviral drugs against SARS-CoV-2 for the treatment of covid-19

Mojca Lunder, Tomaž Bratkovič, Borut Štrukelj
Podporno zdravljenje covid-19 in preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2
Supportive therapy for covid-19 and preventing SARS-CoV-2 infection

Samo Kreft
Škrlatni ameriški slamnik (Echinacea purpurea) za zdravljenje in preprečevanje covid-19
Echinacea purpurea in the treatment and prevention of covid-19

Žiga Jakopin, Marko Anderluh, Mojca Lunder, Tomaž Bratkovič
Blaženje sindroma sproščanja citokinov pri covid-19
Alleviating cytokine release syndrome in covid-19

Tomaž Bratkovič, Mojca Lunder, Nika Lovšin
Razvoj cepiv proti virusu SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 vaccine pipeline