Farmacevtski vestnik, 2. številka, 2024 – NEVRODEGENERATIVNE IN OČESNE BOLEZNI

VSEBINA

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Andrej Grobin, Robert Roškar, Jurij Trontelj
Ocena obremenitve slovenskih vod s hormoni in izbranimi hormonskimi motilci
Assessment of Slovenian waters’ burden with hormones and selected endocrine disruptors

 

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Petra Kolenc, Doroteja Novak, Marko Krošelj
Radiofarmaki v teranostiki
Theranostic radiopharmaceuticals

Mirjam Gosenca Matjaž, Pegi Ahlin Grabnar
Subkutana dostava terapevtskih proteinov in peptidov
Subcutaneous delivery of therapeutic proteins and peptides

Lina Savšek
Sodobni pristop k zdravljenju multiple skleroze
Modern approach to treating multiple sclerosis

Tomaž Bratkovič
Biološka zdravila za zdravljenje multiple skleroze
Biologicals for the treatment of multiple sclerosis

Mojca Lunder
Biološke učinkovine pri Alzheimerjevi bolezni
Biopharmaceuticals for Alzheimer’s disease

STROKOVNI ČLANKI

Alenka Horvat Ledinek
Prepoznavanje multiple skleroze
Multiple sclerosis – symptoms and diagnosis

Patricija Dolinar
Vloga farmacevta pri svetovanju o uporabi oftalmoloških zdravil
The pharmacist’s role in advising on the use of ophthalmic medicines

Denis Baš, Špela Markelj
Najpogostejše očesne bolezni otrok v ambulanti pediatra
Common eye diseases in children seen by pediatricians

Ana Skerlovnik
Samozdravljenje težav z očmi
Self-medication of eye problems

Ana Kukenberger, Tilen Kranjc
Umetna inteligenca v farmaciji – odkrivanje novih zdravil in veliki jezikovni modeli
Artificial intelligence in pharmacy – Drug discovery and large language models

 

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI

Venceslava Bavčar, Ana Zgonc Škulj
Vloga lekarniškega farmacevta pri prepoznavi in zdravljenju demence
The role of community pharmacists in the recognition and treatment of dementia

Tina Kajan
Izzivi pri delu farmacevta z bolniki z demenco
Pharmacist’s challenges in patients with dementia

Danila Hriberšek
Klinični primer – izzivi farmakološkega zdravljenja multiple skleroze
Clinical case – Challenges of pharmacological treatment of multiple sclerosis

NOVICE IN DRUŠTVENE VESTI