Farmacevtski vestnik, 2. številka – Celostna obravnava depresije

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Andreja Čelofiga, Laura Ojsteršek

Obrazi depresije: nekaj osnovnih dejstev

Faces of depression: some basic facts

 

Anja Plemenitaš Ilješ

Depresija pri ženskah

Depression in women

 

Matej Štuhec

Izzivi v zdravljenju depresije pri starostnikih: od izbire

antidepresiva do rezistentne depresije

Treatment challenges in the depression in the elderly:

from antidepressant selection to resistant depression

 

Janez Rifel, Marija Petek Šter

Depresija kot spremljevalka telesnih bolezni

Depression as a frequent companion of physical illnesses

 

Maja Petre

Odtegnitveni simptomi ob prenehanju jemanja

antidepresivov

Withdrawal symptoms following discontinuation of

antidepressants

 

Mateja Kadilnik

Protokol za obravnavo bolnika z depresijo v zunanji

lekarni

Protocol for the management of a patient with

depression in a public pharmacy

 

Irena Preložnik Zupan, Karla Rener

Novosti v zdravljenju hemofilije

New developments in haemophilia treatment

 

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – PRIMERI IZ KLINIČNE PRAKSE

 

Cvetka Bačar Bole

Individualna izbira antidepresivov pri bolnikih s

postcovidnim sindromom – prikaz dveh kliničnih primerov

Individual choice of antidepressants in patients with post-

COVID Syndrome – two clinical cases

 

Maja Tršinar

Spolna motnja ob terapiji z antidepresivi – klinični primer

Antidepressant-induced sexual dysfunction – Clinical

case

 

Andreja Detiček, Maja Tršinar

Serotoninski sindrom pri zdravljenju z antidepresivi –

klinična primera

Antidepressants-induced serotonin syndrome –

Two clinical cases

 

STROKOVNI ČLANKI

 

Jerneja Maček, Marjetka Švigelj

Depresija pri otrocih in mladostnikih

Depression in children and adolescents

 

Sandra Pehan

Brezšivna skrb pri bolnikih z depresijo

Seamless care in patients suffering from depression

 

Vesna Švab

Celostna obravnava depresije

Depression – The holistic treatment approach