Farmacevtski vestnik, 3. številka, 2021 – Novosti na področju farmacevtske tehnologije

Mirjam Gosenca Matjaž, Alenka Zvonar Pobirk
Mikrobiološka zaščita farmacevtskih izdelkov
Antimicrobial preservation of pharmaceuticals

Maja Bjelošević, Pegi Ahlin Grabnar
Pomen procesa liofilizacije v farmaciji
Importance of lyophilisation in pharmacy

Katja Schoss, Nina Kočevar Glavač
Ekstrakcija s subkritično vodo za pridobivanje rastlinskih ekstraktov
Subcritical water extraction for the production of plant extracts

Sara Brunec, Mirjana Gašperlin
Tehnološke možnosti za dostavo zdravilnih učinkovin v debelo črevo s peroralnimi farmacevtskimi oblikami
Approaches to oral colon-specific drug delivery

Anže Zidar, Julijana Kristl, Alenka Zvonar Pobirk
Nanovlakna za dostavo učinkovin in tkivno inženirstvo
Nanofibers for drug delivery and tissue engineering

Črt Dragar, Mirjana Gašperlin, Petra Kocbek
Nanoteranostiki in njihov potencial v personalizirani medicini
Nanotheranostics and their potential in personalised medicine

Maruša Gostiša, Jurij Gostiša, Mirjam Gosenca Matjaž, Julijana Kristl
Filtriranje zraka in razvoj obraznih mask iz nanovlaken za zaščito pred virusi
Air filtration and the development of nanofiber face masks for protection against viruses

Ana Vencelj, Tomaž Bratkovič
Profilaktična cepiva na osnovi informacijske RNA proti nalezljivim boleznim
Prophylactic messenger RNA-based vaccines against infectious diseases