Farmacevtski vestnik, 3. številka, 2022

VSEBINA

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Igor Fabjančič, Aleš Obreza
O lekarnarju Petru Eugenu Sušnju in njegovem izvodu knjige Friedricha Wöhlerja
About the pharmacist Petar Eugen Sušanj and his book copy written by Friedrich Wöhler

Sara Prelesnik, Nanča Čebron Lipovec, Mitja Kos
Ozaveščenost pacientk, farmacevtov in predpisovalcev o farmakovigilančnih ukrepih za varno uporabo retinoidov
Awareness of pharmacovigilance measures for safe use of retinoids among female patients, pharmacists and
prescribers

Teja Glavnik, Brina Felc, Janja Jazbar, Zlata Felc
Poznavanje demence in podpore osebam z demenco med obiskovalci zdravstvenih domov v Savinjski regiji
Knowledge of dementia and support for people with dementia among visitors of health care services in the Savinjska
region

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Tanja Potrč, Mateja Erdani Kreft, Petra Kocbek
Polimerna nanovlakna za dostavo učinkovin in regeneracijo tkiv pri zdravljenju raka
Polymer nanofibers for drug delivery and tissue regeneration in cancer treatment

Marija Jovanović, Eva Jančič, Miodrag Janić, Andrej Janež, Mojca Lunder
Semaglutid – prvi peroralni agonist receptorjev GLP-1 za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2
Semaglutide – The first oral GLP-1 receptor agonist for the treatment of type 2 diabetes

Martina Durcik, Janez Ilaš
Protibakterijske spojine z multiplim delovanjem
Antibacterial compounds with multiple mode of action

Nika Osel, Robert Roškar
Analizne tehnike za vrednotenje (ne)stabilnosti proteinov
Analytical techniques for evaluation of protein (in)stability

Katarina Mlekuš Kozamernik, Tomaž Kocjan, Tea Lanišnik Rižner
Pregled razvoja metod za določanje vitamina D v krvi
Development of methods for the measurement of vitamin D in blood – Review

DRUŠTVENE VESTI