Farmacevtski vestnik, 4. številka, 2022 – Novosti na področju magistralnih zdravil

VSEBINA

STROKOVNI ČLANKI

Matejka Kumperščak Duh
Predstavitev in pomen Kodeksa magistralnih zdravil
Codex of extemporaneously prepared medicines and its relevance

Anita Strmljan, Vitoslava Samaluk, Majda Povše, Jurij Fürst
Pogled Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na področje magistralnih zdravil
View of the Health Insurance Institute of Slovenia on the field of extemporaneously prepared medicines

Tadeja Zupančič
Pogled Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke na področje magistralnih zdravil: izkušnje iz nadzorov
v lekarnah
View of the Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia on the field of
extemporaneously prepared medicines: findings from pharmacy inspections

Vesna Farič Tuš, Polona Gričnik Vozelj
Obvladovanje kakovosti in vodenje dokumentacije o pripravi magistralnega zdravila v Lekarnah Maribor
Quality control and documentation management on the preparation of the extemporaneously prepared medicines in
Lekarne Maribor

Lidija Vrbovšek
Ocena tveganja za magistralna zdravila
Risk assessment for extemporaneously prepared medicines

Gordana Alidžanović, Ema Martinčič, Špela Perčič
Kakovost vhodnih substanc za farmacevtsko uporabo in ovojnine pri izdelavi magistralnih zdravil ter ustrezna zaščitna
oprema
The quality of incoming substances for pharmaceutical use and packaging in the production of pharmacy preparations
and appropriate protective equipment

Venceslava Bavčar, Simona Mitrović, Mateja Tršan
Priprava sterilnih magistralnih zdravil v lekarni
Compounding sterile extemporaneous preparations in pharmacy

Barbara Vatovec Rojc
Novosti in izzivi na področju magistralnih zdravil v zunanji lekarni – primeri iz prakse
Novelties and challenges in the field of extemporaneous preparations in community pharmacy – examples from
practice

Tomislav Laptoš, Simona Mitrović
Izzivi in novosti pri pripravi magistralnih zdravil v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
Challenges and novelties in preparation of extemporaneously prepared medicines in University medical centre
Ljubljana