Farmacevtski vestnik, 4. številka – Debelost – vzrok in posledica zdravstvenih težav

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Rok Herman, Andrijana Koceva, Andrej Janež, Mojca Jensterle
Pandemija debelosti – epidemiologija, etiopatogeneza, dejavniki tveganja in posledice
Obesity pandemic – epidemiology, etiopathogenesis, risk factors and consequences

Matija Cevc
Debelost kot dejavnik tveganja
Obesity as a risk factor

Barbara Tašker
Zdravljenje debelosti z zdravili
Pharmacologic treatment of obesity

Nina Pisk
Vpliv zdravil na pridobivanje telesne mase
Effect of drugs on weight gain

Mojca Jensterle Sever
Debelost in hormonske spremembe
Obesity and hormonal changes

STROKOVNI ČLANKI

Tina Sentočnik
Osnovno zdravljenje debelosti
Basic treatment of obesity

Bojan Madjar
Vloga lekarniškega farmacevta pri obravnavi debelosti
Community pharmacist‘s contribution to obesity management

Petra Majcen
Vpliv debelosti na izbiro in odmerjanje zdravil – klinični primer
Influence of obesity on the selection and dosing – clinical case

NOVICE