Farmacevtski vestnik, 5. številka, 2019

STROKOVNI ČLANKI
Melita Stopar Zeme
Titracija zdravil pri srčnem popuščanju
Use of medicines in the treatment of heart failure

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Demetrij Petrica, Tina Žnidaršič, Mojca Kerec Kos
Analiza farmacevtske obravnave bolnikov ob odpustu iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča
Analysis of pharmaceutical care at the discharge from University rehabilitation institute, Republic of Slovenia – Soča

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Mark Stanojević, Marija Sollner Dolenc
Ocenjevanje tveganja za okolje za humana zdravila
Environmental risk assessment of medicinal products for human use

Marjeta Zagožen, Andreja Čerenak, Samo Kreft
Uporaba konoplje pri zdravljenju kožnih bolezni

Cannabis use for the treatment of skin diseases

Maja Bjelošević, Mirjana Gašperlin, Mirjam Gosenca Matjaž
Peptidi v kozmetiki – smotrnost njihove uporabe
Peptides in cosmetics – relevance of their use

Maja Černilec, Vladka Čurin Šerbec
Pomen kakovosti protiteles v raziskavah
Significance of antibody quality in research

Klavdija Stare, Samo Kreft, Vesna Forštnerič Lesjak
Pomladanski jeglič (Primula veris L.) z vidika antropozofske medicine
Primula veris in the anthroposophic medicine