Farmacevtski vestnik, 5. številka, 2022

VSEBINA

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Rok Hren, Danica Rotar Pavlič, Tina Aiken Vinkovič
Stroškovna učinkovitost uporabe 23-valentnega polisaharidnega pnevmokoknega cepiva pri odraslih v Sloveniji
Cost-effectiveness of vaccinating adults with the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in Slovenia

Jelka Dolinar, Andrijana Tivadar, Ana Marija Gerbič
S poznavanjem prehranskih vrednosti živil do uravnoteženega prehranjevanja
With knowledge about food nutrition values to a balanced diet

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI

Andrej Grobin, Jurij Trontelj, Borut Štrukelj
Estrogeni hormoni in estrogensko delujoči kemijski motilci endokrinega sistema: Ali vplivajo na izražanje DNA?
Estrogen hormones and estrogenically active endocrine disruptors: Do they influence DNA expression?

Igor Klinc, Marija Sollner Dolenc
Neklinično preverjanje varnosti zdravil, namenjenih pediatrični populaciji
Non-clinical safety testing of medicines intended for the paediatric population

Katarina Rede, Marija Bogataj
Prebavne lipaze in njihov pomen pri aplikaciji zdravil
Digestive lipases and their significance in drug delivery

Lara Bolčina, Janko Kos, Anja Pišlar
Pomen cisteinskih peptidaz pri nevrodegenerativnih boleznih
Importance of cysteine peptidases in neurodegenerative disorders

Damjan Avsec, Helena Podgornik, Matevž Škerget, Irena Mlinarič-Raščan
Tarčno zdravljenje kronične limfocitne levkemije z zaviralci Brutonove tirozin kinaze
Targeting Bruton’s tyrosine kinase in chronic lymphocytic leukemia

Kristina Groti Antonić
Vpliv SARS-CoV-2 na reproduktivno zdravje pri moških
Effects of SARS-CoV-2 on male reproductive health

DRUŠTVENE VESTI