Farmacevtski vestnik – posebna izdaja, oktober 2005

  • Beseda gostujočega urednika
  • Etiologija, epidemiologija in diagnostika astme in KOPB
  • Nefarmakološki ukrepi pri zdravljenju astme in KOPB
  • Farmakološko zdravljenje astme in KOPB
  • Interakcije med zdravili za zdravljenje astme in KOPB in drugimi zdravili
  • Kazalniki kakovosti zdravljenja z zdravili pri obstruktivni bolezni pljuč
  • Vpliv programa farmacevtske skrbi na kakovost zdravljenja bolnikov z astmo in KOPB
  • Teoretični in praktični vidiki komuniciranja med bolnikom, farmacevtom in ostalimi zdravstvenimi delavci