Farmacevtski vestnik št. 1, marec 2008

  • Toksiočni vidiki galaktoze – je mleko res zdrava hrana v vseh aivljenjskih obdobjih ?
  • Sekretorne fosfolipaze A2 in njihova (pato)fiziološka vloga
  • Molibden kot pomemben element v sledovih
  • Encimi vkljuoeeni v biosintezo glivnega melanina – potencialne taroee za razvoj novih antimikotikov
  • Hiperprolaktinemija pri antipsihotioeni terapiji
  • Novice iz sveta farmacije