Farmacevtski vestnik št. 2, julij 2005

 • Uporaba celičnih kultur parenhimskih jetrnih celic (hepatocitov) pri razvoju novih zdravil
 • Obvladovanje kakovosti in uspešnosti v farmacevtski proizvodnji z uporabo modela poslovne odličnosti
 • Interakcije ksantana in semenske sluzi rožičevca v vodnih sistemih
 • Določanje mutagenega potenciala snovi na celični liniji mišjega limfoma
 • Dušikov oksid III: zaviralci prekomernega nastajanja
 • Izdelava pelet z različnimi granulacijskimi tekočinami in vpliv hidrodinamskih razmer
 • Pomembnost porfirinov v laboratorijski diagnostiki
 • Švedski monopol prodaje zdravil nasproten evropskemu pravu – kaj pa slovenska ureditev?
 • Poročilo s srečanj uradnih evropskih kontrolnih laboratorijev
 • Simpozij ob 30. skupščini SFD
 • Poročilo z 10. kongresa Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov (EAHP)
 • Poročilo z generalne skupščine Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov (EAHP)
 • Poročilo o 1st PharmSciFair & Exhibition
 • Izlet seniorjev v Furlanijo Julijsko krajino
 • Farmacevtsko-botanioena ekskurzija na Slavnik