Farmacevtski vestnik št. 2, maj 2007

 • Poraba antipsihotikov v Sloveniji in primerjava z Norveško
 • Nanodelci: sodobni dostavni sistem za učinkovine in antigene celicam imunskega sistema
 • Samozdravljenje glavobola
 • Internet Pharmacies and Pharmacy Practice in the EU
 • Internetne lekarne v Sloveniji: za kakšen model se bomo odločili?
 • Informiranje in kupovanje zdravil preko svetovnega spleta
 • Spletna lekarna v Sloveniji
 • Regulatorni in praktični vidik sprejemanja in kontrole carinskih, poštnih in letalskih pošiljk
 • E-recept v pomoč zdravniku in farmacevtu
 • Ureditev izdelkov brez recepta
 • Odgovornost farmacevta pri izdaji medicinskih pripomočkov
 • Kozmetičeni izdelki – zakonodaja, kriteriji vrednotenja kakovosti
 • Prehranska dopolnila – zakonodaja, problematika, primeri