Farmacevtski vestnik št. 3, julij 2008

 • Gensko spremenjene mlečnokislinske bakterije kot dostavni sistemi za biološka zdravila
 • Interpolimerni kompleksi
 • Zdravljenje bakterijskih okužb z bakteriofagi
 • Svetloba, radikali in fotodinamioena terapija
 • Uporaba in vrednotenje varovalnih kozmetioenih izdelkov za zaooeito pred soncem
 • Primerjava alelnih frekvenc mutacij kljuoenih encimov presnove homocisteina med vzorci Slovencev in drugih narodov
 • Obravnava astme v Sloveniji – prospektivna opazovalna raziskava
 • Novice iz sveta farmacije
 • 33. skupščina SFD
 • 10. jubilejni FarmaSki
 • In memoriam Vladu Vebletu, mag. farm.