Farmacevtski vestnik št.3, oktober 2005

  • Genetika laktozne intolerance odraslih in pogostost polimorfizma -13910C>T v slovenski populaciji
  • Določanje površinskih lastnosti vzorcev laktoze, pripravljene s sušenjem z razprševanjem, z liofilizacijo in z obarjanjem
  • Predpisi za pripravke tkivnega inženirstva in za somatsko celično zdravljenje
  • Zdravila v nosečnosti I: Prenos učinkovin skozi placento
  • Ciljana dostava učinkovin v tumorske celice z liposomi