Farmacevtski vestnik št. 3, oktober 2007

  • Alzheimerjeva bolezen: Nova spoznanja in učinkovine
  • Farmakološki pristopi pri zdravljenju debelosti I
  • Induktorji citokromov P450
  • Kako prepoznati ščitnično bolezen?
  • Zdravljenje z radiojodom
  • Farmakoterapija bolezni ščitnice
  • Interakcije zdravil za bolezni ščitnice z drugimi zdravili