Farmacevtski vestnik št. 4, december 2007

  • Farmakološki pristopi pri zdravljenju debelosti II
  • Proteaze in njihovi inhibitorji v telesnih tekočinah kot diagnostični in prognostični tumorski kazalci
  • Možnosti uporabe genskega dopinga in problemi njegove detekcije
  • Flavonoidi
  • Genetska raznolikost kot osnova uporabnosti farmakogenomike v klinični praksi
  • Sistematični pregled učinkovitosti statinov pri zmanjšvanju vrednosti holesterola LDL