Farmacevtski vestnik, številka 1, 2009

VSEBINA  – CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Barbara Ostanek
Genetika in farmakogenetika Gilbertovega sindroma
Genetics and pharmacogenetics of Gilbert’s syndrome

Mirjam Gosenca, Mirjana Gašperlin
Membrane za in vitro testiranje dermalne absorpcije
Membranes for in vitro dermal absorption studies

Karmen Teskač, Mirjana Gašperlin
Emulzije, stabilizirane s trdnimi delci – Pickering emulzije
Emulsions stabilized by solid particles – Pickering emulsions

Izvirni znanstveni članki – original research articles

Mojca Bilač Krašnja, Darko Černe
Optimizacija analiznega postopka merjenja aktivnosti lipoproteinske lipaze v rakavem tkivu
Optimization of an analytical procedure of lipoprotein lipase activity measurement in cancer tissue

Nina Pisk
Poznavanje vpliva zdravil na psihofizične sposobnosti upravljanja vozil in strojev pri slovenskih bolnikih
Slovenian patients’ knowledge of the efficacy of drugs on their capacity to drive and operate machines

Novi doktorji znanosti
Povečanje oksigenacije in učinkovitosti radioterapije kožnih tumorjev s topikalnim dajanjem vazodilatatorja – dr. Zrinka Abramović, mag. farm.
Razvoj nanosistemov za povečanje hitrosti raztapljanja težko topnih učinkovin in aktivno ciljanje tumorskih celic – dr. Petra Kocbek, mag. farm.

Novice iz sveta farmacije