Farmacevtski vestnik, številka 1, 2010

60. obletnica Slovenskega farmacevtskega društva 3

Pregledni znanstveni oelanki – Review scientific articles

Matija Rojnik, Janko Kos
Fotodinamično zdravljenje raka
Photodynamic therapy of cancer 9

Nina Kočevar, Maja Čemažar
Gensko zdravljenje raka
Cancer gene therapy 14

Meta Resnik, Janez Kerč
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov
Microbiological quality of pharmaceutical products 23

Borut Kovačič, Odon Planinšek, Franc Vrečer
Kokristali zdravilnih učinkovin
Co-crystals of active pharmaceutical ingredients 30

Martina Hrast, Aleš Obreza
Vloga silicijevih spojin v živih organizmih
The role of silicon compounds in living organisms 37

Ariana Barlič, Krešimir Božikov
Matične celice iz maščobnega tkiva in njihova uporaba
Stem cells from adipose tissue and their use 42