Farmacevtski vestnik, številka 1, 2011

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Simona Mencej Bedrač
Sta za zdrave kosti dovolj kalcij in vitamin D?
Are calcium and vitamin D sufficient to maintain bone health?

Nataša Obermajer
Priprava protitumorskih cepiv na osnovi dendritičnih celic
Generation of dendritic cells as cancer vaccines

Mirjam Gosenica, Mirjana Gašperlin
Tekoči kristali v farmaciji: struktura in metode za fizikalno-kemijsko vrednotenje
Liquid crystals in pharmacy: structure and physicochemical characterization

Maja Marušič, Matjaž Jeras
Matične celice iz zobnega in obzobnega tkiva ter njihova potencialna uporaba v regenerativnem zobozdravstvu
Stem cells from dental and periodontal tissue and their possible applications in regenerative dentistry

Novice iz sveta farmacije
Novi doktorji znanosti v letu 2010
Iz družabnega življenja