Farmacevtski vestnik, številka 1, 2012

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Janez Toni
Patofiziološki vidiki bolečine
Pathophysiological aspects of pain

Mojca Kerec Kos
Zdravila za zdravljenje bolečine
Analgesic drugs

Nataša Faganeli
Zdravljenje in vodenje akutne pooperativne bolečine
Acute postoperative pain management

Doris Haider
Pediatric Pain Management
Bolečina pri pediatričnih bolnikih

Sonja Močnik Rožnik
Analgezija v nosečnosti, med porodom in v času dojenja
Analgesia in pregnancy during labour and breast feeding

Alenka Premuš Marušič
Sheme zdravljenja pri kronični bolečini in glavni mehanizmi interakcij z analgetiki
Treatment alghoritms in chronic pain and mechanism of interactions with analgesics

Maja Petre
Prilagajanje odmerjanja analgetikov glede na ledvično in jetrno funkcijo
Dose adjustement of analgesics in kidny or liver impairment

Maja Jošt
Neželeni učinki analgetikov, ekvianalgetični odmerki in prilagajanje terapije
Side effects of analgesics and titration of pain management

Ervin Strbad
Ali depresija boli?
Does depression hurts?

Barbara Kolarič
Zdravljenje bolečine pri revmatoidnem artritisu
Pain management in rheumatoid arthritis

Monika Sonc
Zdravljenje bolečine paliativnega bolnika
Pain treatment in the palliative patient

Andreja Eberl
Analgetične raztopine pri zdravljenju paliativnega bolnika
Analgesic solutions for the treatment of the palliative patient

Marko Jukič, Andrej Perdih, Tomaž Šolmajer
Integriran pristop iskanja spojin vodnic naravnega izvora z uporabo eksperimentalnih in računalniško podprtih metod
Integrated approach in the search of novel natural products as lead compounds using experimental and computer-based approaches

Novice iz sveta farmacije