Farmacevtski vestnik, številka 1, 2013

PREGLEDNI TEMATSKI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

3 – Valerija Vukan: Arterijska hipertenzija; primerjava sartanov in zaviralcev ACE /Arterial hypertension; comparison of ACE inhibitors and sartans
11 – Katja Trobec: Kronično srčno popuščanje – vidik farmacevta / Chronic heart failure – a pharmacist’s view
18 – Matej Dobravc Verbič: Atrijska fibrilacija in antitrombotiki / Atrial fibrillation and antithrombotic therapy
25 – Maja Petre: Predstavitev novih raziskav in odobrenih indikacij pri novih peroralnih antikoagulantih /
Latest clinical trials and approved indications of new oral anticoagulants
33 – Igor Locatelli: Časovni potek resnih neželenih učinkov verapamila / Time course of serious adverse effects of verapamil
39 – Jurij Furst, Vita Samaluk: Predpisovanje zdravil za srčnožilne bolezni v Sloveniji / Prescribing of cardiovascular drugs in Slovenia
44 – Meta Milovanovič: Farmacevtska skrb pri hipertenziji; vloga kliničnega farmacevta v zunanji lekarni /
Pharmaceutical care in hypertension management; role of clinical pharmacist in community pharmacy
51 – Vesna Farič Tuš: Farmacevt in merilniki krvnega tlaka / Pharmacist and non-invasive blood pressure monitoring devices

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

57 – Anja Fic, Lucija Peterlin Mašič, Marija Sollner Dolenc: Biološki označevalci in njihova uporaba pri razvoju in zagotavljanju varnosti zdravil / Biomarkers and their use in drug safety assessmen

PRIMERI IZ PRAKSE – CASE REPORTS

64 – Maja Jošt: Posebnosti pri zaviralcih adrenergičnih receptorjev β / Considerations regarding the use of β blockers
66 – Matej Štuhec: S klozapinom povzročena agranulocitoza / Clozapine-induced agranulocytosis
68 – Alenka Helena Jagodic Vilfan: Samoprilagajanje srčnožilne terapije / Medication self-adjustment in cardiovascular treatment
71 – Sandra Pehan: Brezšivna skrb pri srčnožilnih bolnikih / Seamless care in cardiovascular patients

74 – PREBRALI SMO ZA VAS – SHORT PHARMA NEWS
78 – NOVI DOKTORJI ZNANPOSTI – NEW DOCTORS OF SCIENCE