Farmacevtski vestnik, številka 1, 2014

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – THEMATIC SCIENTIFIC ARTICLES

Uvajanje in ocenjevanje učinkovitosti antidepresivov (Peter Pregelj)
Uporaba antipsihotikov izven indikacij (Virginija Novak Grubič)
Identifikacija in ozadje neželenih učinkov zdravil pri psihiatričnih bolnikih (Matej Štuhec)
Klinično pomembne razlike, prepoznava in ukrepi pri predoziranju benzodiazepinov (Miran Brvar)
Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov (Igor Locatelli)
Izbira psihofarmaka pri nosečnicah in doječih materah (Danila Hriberšek)
Poraba psihotropnih zdravil v Sloveniji (Jurij Fürst, Vita Samaluk)
Sodelovanje pri zdravljenju: celostna obravnava psihiatričnega pacienta (Vesna Švab)
Klinični primer iz prakse kliničnega farmacevta – svetovalca (Sašo Kovačič, Alenka Premuš Marušič)
Izbira zdravila (svetovanje kliničnega farmacevta) (Maja Tršinar)
Kdaj in kako menjavamo in ukinjamo psihofarmake (Maja Tršinar)

POVZETKI RAZISKAV S PODROČJA KLINIČNE FARMACIJE