Farmacevtski vestnik, številka 1, 2015

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Maja Klarendić, Gorazd B. Stokin: Smernice zdravljenja z zdravili za alzheimerjevo bolezen / Guidelines for drug treatments of alzheimer’s deisease
Alenka Premuš Marušič, Kaja Deberšek: Antidementivi in podporna terapija – kaj je dobro vedeti? / Antidementives and supportive therapy – what is good to know?
Barbara Tašker: Polifarmakoterapija pri dementnem bolniku – klinični primer / Polypharmacy in a patient with dementia – clinical case
Dušan Flisar: Zdravljenje parkinsonove bolezni / Treatment of parkinson’s disease
Sašo Kovačič: Nevrološki bolniki in težave zaradi drobljenja tablet / Neurological patients and  difficulties because of crushing tablets
Matej Štuhec: Optimizacija zdravljenja z antiepileptičnimi zdravili glede na neželene učinke zdravil:: Kako pristopiti / Optimization of Antiepileptic Drug Pharmacotherapy Related to Adverse Drug Effects: How to Approach
Maja Petre, Anja Strah: Spremljanje plazemskih koncentracij antiepileptikov / Therapeutic drug monitoring of anti-epileptic drugs
Valerija Zabavnik: Interakcije antiepileptičnih zdravil – klinični primer /Anti-epileptic drugs interactions – clinical case
Gorazd Klanjšček: Obravnava bolnika z akutno možgansko kapjo / Management of patient with acute stroke
Senta Frol: Novejša antikoagulantna zdravila in znotrajmožganske krvavitve / New oral anticoagulants and intracerebral haemorrhage
Jurij Hanžel, Žiga Piletič, Mišo Šabovič: Srčno-žilno tveganje pri bolniku po možganski kapi /Cardiovascular risk in patients after stroke
Nina Pisk: Svetovanje lekarniškega farmacevta pri bolnikih po možganski kapi in najpogostejših posledicah kapi / Patient counselling of community pharmacists to patient with stroke and most common sequel in the poststroke population
Tanja Hojs Fabjan: Zdravljenje multiple skleroze / Treatment of multiple sclerosis
Borut Štrukelj: Biološka zdravila pri multipli sklerozi / Biological medicinal products in the treatment of multiple sclerosis
Maja Petre: Sindrom nemirnih nog – klinični primer iz prakse / Restless legs syndrome- clinical case
Darja Potočnik Benčič: Migrena in pristop k svetovanju v zunanji lekarni

KRATKI ZNANSTVENI ČLANKI – SHORT SCIENTIFIC ARTICLES
Vesna Bačić Vrca: Clinical Pharmacy in Croatia
Jurij Fürst, Vita Samaluk: Poraba izbranih skupin zdravil v nevrologiji
Tomislav Laptoš: Prehod učinkovin na mesto delovanja v osrednjem živčnem sistemu
Matija Centrih: Parkinsonova bolezen – primer bolnika v zunanji lekarni

POVZETKI RAZISKAV S PODROČJA KLINIČNE FARMACIJE