Farmacevtski vestnik, številka 1, 2018

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES
Začetki klinične farmacije v Sloveniji (Kozjek F, Sonc M)
Klinična farmacija: dosežki v obdobju 2001 do 2017 / Clinical pharmacy: achievements in the period 2001 to 2017 (Mrhar A)
Po poti klinične farmacije na Kliniki Golnik / The clinical pharmacy journey at clinic Golnik (Knez L, Jošt M, Morgan T, Muhič N, Stariha E, Toni J)
Stanje in dosežki na področju klinične farmacije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana / The current state and achievements in the clinical pharmacy field at the University medical centre Ljubljana (Dobravc Verbič M, Laptoš M, Urh Š, Dobaja Borak M)
Terapevtsko spremljanje koncentracij učinkovin v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor / Therapeutic drug monitoring at the University medical centre Maribor (Drofenik P, Petre M)
Farmakoterapijski pregled in ambulante farmacevta svetovalca v Sloveniji / Pharmacotherapy review and Clinical Pharmacist’s Consultation Practice in Slovenia (Kovačič A)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES
Uvajanje storitve pregled uporabe zdravil v Sloveniji / Implementation of medicines use review service in Slovenia (Pisk N, Madjar B, Nabergoj Makovec U, Kos M)

ORIGINALNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES
Klinični farmacevt – nov sodelavec nefrološkega zdravstvenega tima / Clinical pharmacist – a new member of nephrological medical team (Kenda S, Mavsar Najdenov B, Martinuč Bergoč M)
Klinično ovrednotenje intervencij farmacevta svetovalca v zdravljenju bolečine v ambulanti zdravstvenega doma pri starejših bolnikih s polifarmakoterapijo / Clinical Evaluation of Pharmacist Consultant Interventions in Community Health Centre in Nociceptive and Neuropathic Pain Pharmacotherapy in elderly patients treated with polypharmacy (Štuhec M, Gorenc K)

OSEBNE VESTI – PERSONAL NEWS
Naše sodelovanje s prof. dr. Francem Kozjekom (Dolinar J, Kogovšek Vidmar T, Lešnjak M, Štrukelj B)
Ob življenjskem jubileju prof. dr. Franca Kozjeka (Pałka E, Vodopivec P, Rustja E, Rotar A)