Farmacevtski vestnik, številka 1, 2019

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Klinična farmakologija in farmakoterapija na Visoki medicinski šoli v Padovi leta 1840 / Clinical pharmacology and pharmacotherapy at the Medical High School in Padua 1840 (Krbavčič A.)
Polifarmakoterapija pri bolniku s sladkorno boleznijo / Polypharmacotherapy in a patient with diabetes (Kovačič A.)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Peroralni antidiabetiki – pregled stanja in pogled v prihodnost / Oral antidiabetic drugs – current overview and future perspectives (Zidar N.)
Onkraj urejene glikemije: zmanjšanje srčno-žilnih zapletov pri bolnikih s sladkorno boleznijo / Beyond glycaemia control: reduction of cardiovascular complications in diabetes mellitus patients (Lunder M., Janić M.)
Zdravljenje nevropatske bolečine kot zapleta sladkorne bolezni / Treatment of painful diabetic neuropathy (Šoštarić S.)
Mehanizmi razvoja bakterijske odpornosti na antibiotike / Understanding the mechanisms of antibiotic resistance (Zidar N.)
Rastlinski izvlečki ekstrakcije s superkritičnimi tekočinami in njihova uporaba / Supercritical fluid plant extracts and their use (Kramberger K, Kočevar Glavač N.)
Modulacija povezovanja eksonov s protismiselnimi oligonukleotidi kot terapevtska strategija / Splicing modulation with antisense oligonucleotides as a therapeutic strategy (Bratkovič T.)

DRUŠTVENE VESTI

Razpis za zasedbo delovnega mesta generalni sekretar / sekretarka Društva
3. strokovno srečanje Sekcije za zgodovino farmacije