Farmacevtski vestnik, številka 2, 2009

VSEBINA – CONTENT

Gregor Serša
Biološke in molekularne značilnosti malignih celic ter njihove tarče pri zdravljenju raka

Aleš Obreza
Sintezne zdravilne učinkovine v onkologiji
Synthetic drugs in oncology

Janko Kos
Biološka zdravila pri raku
Biological drugs

Simona Borštnar
Klinični vidik uporabe sodobnih zdravil pri zdravljenju rakavih bolezni
Clinical point of view on use of new drugs in cancer treatment

Samo Kreft
Prehranska dopolnila v onkologiji
Dietary supplements in oncology

Nada Rotovnik Kozjek
Klinična prehrana rakavih bolnikov
Clinical nutrition of cancer patients

Zvezdana Snoj
Psihološka priprava bolnikov z rakom

Mitja Kos, Marko Obradović
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom
Accessability of Slovenian patients to oncology drugs

Maja Primic – Žakelj, Mateja Krajc, Vesna Zadnik
Državni presejalni programi za raka
National cancer screening programs

Gorazd Požlep
Akutna bolečina v klinični praksi
Acute pain in clinical praxis

Igor Locatelli, Mihaela Tršinar, Aleksander Stepanovič
NSAR in paracetamol: izzivi in pasti?
NSAID and paracetamol: challenges and pitfalls

Petra Jančar
Šibki opioidi: med NSAR in morfinom?
Weak opioids: between nsaids and morphine?

Janez Toni, Lea Knez
Morfin in fentanil: uporaba pri akutni bolečini?
Morphine and fentanyl: use in acute pain?
Lucija Peterlin Mašič, Aleš Mrhar
Toksičnost in zastrupitve s paracetamolom: Kako učinkovita je zakonodaja v Veliki Britaniji in kaj se lahko naučimo iz tega primera?
Paracetamol toxicity and poisoning: How effective is legislation in the United Kingdom and what could we learn from this case?

Andreja Čufar
Vloga in ugled lekarniške službe – Lekarniška služba v Sloveniji danes in leta 2019

Boris Kramberger
Slovenski zdravstveni sistem in poraba zdravil

Silva Pečar Čad
Ambulantno predpisovanje zdravil v sloveniji v letu 2008
Out-patient prescribing of drugs in slovenia in 2008

Helena Pavšar
Kognitivne storitve v lekarniški službi: Farmacevtske intervencije in pregled terapije
Cognitive Services in Comunity Pharmacy: Pharmaceutical Interventions and Medication Review

Nejc Horvat, Mitja Kos
Zadovoljstvo pacientov z lekarniškimi storitvami
Patient satisfaction with pharmacy services